Københavns Vestegns Politi etablerer Tryghedstelefon

Københavns Vestegns Politi etablerer fra i dag Tryghedstelefonen, som borgerne kan bruge til at kontakte politiet i forbindelse med utrygsskabende adfærd i de to visitationszoner i Rødovre og Albertslund.

Imellem kl. 08 og 22 bliver telefonen besvaret af de lokalbetjente, der arbejder tryghedsskabende i de områder af Albertslund og Rødovre, der er omfattet af visitationszone. Om natten omstilles Tryghedstelefonen direkte til vagtcentralen og dermed er telefonen bemandet døgnet rundt.

Tryghedstelefonen erstatter ikke alarmnummeret 1-1-2 eller 1-1-4, som borgerne fortsat skal bruge ved igangværende kriminalitet, men Tryghedstelefonen kan bruges i forbindelse med tip til politiet i form af foto eller videoklip eller hvis man ønsker at tale direkte med Lokalpolitiet.

Tryghedstelefonen har telefonnummer: 22 10 54 19. Nummeret kan modtage foto samt video på op til 2 minutters varighed.

Etableret i forlængelse af borgermøde

Tryghedstelefonen bliver etableret efter et borgermøde i tirsdags:

– Et af de ønsker vi mødte, da vi deltog på borgermøde i Kærene i Rødovre, var yderligere muligheder for at kunne kontakte politiet. Det forsøger vi nu at komme i møde ved at oprette en hotline, nemlig den nye Tryghedstelefon, siger politidirektør Kim Christiansen.

Københavns Vestegns Politi har øget politiindsatsen i de berørte områder med flere synlige patruljer hele døgnet og lejlighedsvis tilstedeværelse af mobil politistation og gående eller cyklende lokale betjente for at skabe tryghed for borgerne. Tryghedstelefonen er en del af den tryghedsskabende indsats i de områder der er omfattet af visitationszone.