Kommunale ben er legaliseret korruption

Borgmestre og folkevalgte i de kommunale byråd modtager en lang række vederlag ved siden af deres politiske arbejde. De gives typisk for at sidde i bestyrelser for selskaber, som kommunen ejer, f.eks. fjernvarmeselskaber eller vandværker. Disse lukrative poster, der kaldes ”ben”, udgør for mange en væsentlig indtægt.

Ifølge Cepos voksede kommunalbestyrelsesmedlemmernes vederlag fra kommunale selskaber med 64 pct. fra 2007 til 2015. Mange bestyrelsesmedlemmer vælges i forbindelse med politiske studehandler med det resultat, at man ikke får de mest relevante kompetencer ind i selskabernes  bestyrelser.

Da kommunale selskaber ifølge Produktivitetskommissionen er dårligt ledede, er der en samfundsøkonomisk interesse i at frasælge disse selskaber, men kommunalpolitikernes lukrative vederlag modarbejder denne proces. For hvis selskaberne bliver solgt, mister politkerne deres “gode ben”.

Politikerne har med andre ord en privatøkonomisk interesse i at bevare selskaberne på kommunale hænder, selv om det går imod borgernes interesser.

24NYT: Korruption er ikke kun en decideret bestikkelse i form af et kontant pengebeløb. Korruption er også vennetjenester, nepotisme, kammerateri, lokumsaftaler og misbrug af offentlige midler. Når politikerne bevarer de dårligt ledede kommunale selskaber på kommunale hænder for ikke at miste ”gode ben”, er der tale om misbrug af offentlige midler og dermed legaliseret korruption.