Kommune sætter spot på genstart af fritids- og foreningslivet

Det seneste år har fritids- og foreningslivet ligesom resten af samfundet oplevet udfordringer med Covid-19. I løbet af 2021 kommer fritids- og foreningslivet løbende til at stå over for en genstart af foreningstilbud afhængig af, hvilken aktivitet foreningen udbyder. Fælles for fritids- og foreningslivet er, at der venter en opgave i at få frivillige og medlemmer tilbage i foreningsfællesskaberne igen.

Hjørring Kommune sætter spot på genstart af fritids- og foreningslivet

Hjørring Kommune vedtog i budget 2021 en Covid-19 hjælpepulje, hvor der er afsat 1 mio. kr. til fritids- og foreningslivet. Formålet er, at midlerne kan tages i brug, hvis det vurderes, at der er et behov for at understøtte f.eks. fritids- og foreningslivet grundet Covid-19 i 2021. Formand for Fritids- & Folkeoplysningsudvalget, Børge Bech udtaler:

”Sidste år udviste fritids- og foreningslivet i Hjørring Kommune stor kreativitet og handlekraft ift. udbud af sommeraktiviteter. Mange børn og unge fik gode oplevelser ved at deltage i fritids- og foreningsaktiviteter, og samtidig oplevede mange frivillige folkeoplysende foreninger en positiv værdi af at lave sommeraktiviteter. Den succes vil vi gerne gentage også i takt med en genstart af fritids- og foreningslivet”.

Det er derfor besluttet at afsætte 600.000 kr. til sommeraktiviteter for børn og unge under 25 år og 100.000 kr. til sommeraktiviteter for +60 seniorer til godkendte frivillige folkeoplysende foreninger. Støtte til sommeraktiviteter skal ses som et værktøj for at fastholde og (gen)rekruttere borgere i foreningsfællesskaberne over sommeren, hvor der igen er pause fra faste fællesskaber. Derfor kan sommeraktiviteter være et vigtigt værktøj til at forankre borgere i foreningsfællesskaber for fremtiden. Endvidere udtaler Børge Bech:

”Vi opfordrer til, at sommeraktiviteter ligner mest muligt den foreningsaktivitet, som foreninger tilbyder til målgruppen normalt, så potentielt nye medlemmer vil have nemmere ved at tilgå foreningens almindelige aktiviteter efter sommeraktiviteter

Hjørring Kommune håber, at fritids- og foreningslivet vil støtte op om initiativet og vil bidrage til sommeraktiviteter for børn og unge under 25 år og for +60 seniorer.

Der er ansøgningsfrist senest søndag den 16. maj 2021 kl. 24.00.

I kan læse mere om det på Hjørring Kommunes hjemmeside via dette link: https://hjoerring.dk/fritid-og-kultur/fritidsomraadet/sommeraktiviteter-2021