Kommune styrker elevers mentale sundhed med virtual reality

Elever med autismespektrum-forstyrrelse, også kaldet ASF, kan have svært ved at kommunikere og indgå i sociale samspil med andre. Bakkeskolen i Gladsaxe er en af de første specialskoler i Danmark, der deltager i et pilotprojekt, hvor elever med ASF får læring og udvikling ved at kombinere samtaleforløb med virtual reality (VR).

Medarbejderne på Bakkeskolen taler med eleverne om forskellige emner, mens eleverne oplever situationer i VR-film, der enten kan virke utrygge og uvante. På den måde styrkes elevernes evne til at forstå, håndtere og ændre situationer, hvor de normalt ville føle angst.

VR og samtaler udvikler eleverne

Lærere og pædagoger på Bakkeskolen har primært benyttet sig af et angstforløb og et robusthedsforløb for skolens elever. Medarbejderne kan for eksempel tale med en elev om at blive tryg ved at køre i bus. Herefter tager eleven VR-briller på og får oplevelsen af at sidde i en bus, mens medarbejderne følger med i, hvad eleven oplever på turen. Bagefter bliver det brugt i et samtaleforløb.

– Vi har arbejdet med fem forskellige elever i udskolingen, der alle har vist en rigtig fin udvikling i hele perioden på trods af forskellige mentale udfordringer. Eleverne har blandt andet fået en større selvforståelse og lært strategier til, hvordan de kan blive bedre til specifikke ting i deres hverdag – både på skolen og derhjemme, siger pædagog Jonas Munk-Hørsving.

Tager ny teknologi i brug

Forsøget med VR-briller og samtaleforløb startede, da skolen blev kontaktet af it-pædagogen Anders Vejgaard fra Gladsaxe Pædagogiske Videnscenter. Han havde fundet virksomheden Konfront, der understøtter det pædagogiske arbejde med børn, som har mentale udfordringer, ved brug af ny teknologi.

– Elevernes måde at forstå, sanse og begå sig på, stiller krav til måden, de lærer og udvikler sig på. Det er noget, vi er meget optaget af. Derfor undersøger vi markedet for nye læringsteknologier, som kan understøtte børnenes udvikling og læring, siger Anders Vejgaard.

Elever får skræddersyede forløb

Virksomheden Konfront er specialister i at tænke nyt og bruge teknologi som et afgørende værktøj i forhold til børn og unge med mentale udfordringer. Og på Bakkeskolen er medarbejderne blevet uddannet til selv at sammensætte skræddersyede forløb til eleverne.

– Det er vores fornemmeste opgave at sikre, at skolens elever bliver så livsduelige som muligt. Gennem testperioden har vi set, at flere af vores elever har opnået en højere grad af selvforståelse igennem VR-teknologien og de strukturerede samtaleforløb. Metoden er derfor blevet en vigtig del af vores værktøjskasse på Bakkeskolen, siger skoleleder Allan Mønster.

Pilotprojektet løber frem til sommeren 2021, men Bakkeskolen har allerede besluttet sig for, at læringsteknologien skal bruges i fremtiden.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)