Kommunerne holder private leverandører ude af ældreplejen

Kommuner godkender private leverandører af ældrepleje efter en timepris beregnet ud fra de gennemsnitlige langsigtede omkostninger, som kommunen har ved at levere en tilsvarende ydelse. Flere kommuner angiver bevidst kunstigt lave priser for at holde private leverandører ude, skriver Bent Winther i Berlingske.

”Troels Yde Toftdahl, velfærdspolitisk chef i Dansk Erhverv, mener, at man i nogle kommuner ikke går efter den bedste ydelse til borgerne, men efter at dumpe priserne så meget som muligt.

Vi har virksomheder hos os, som enten taber på at byde på opgaver eller siger, at de priser, der tilbydes, er så lave, at man ikke kan være med, fordi det ikke er rentabelt overhovedet. Det betyder, at de ældre nogle steder ikke har reelle valgmuligheder, når de skal have hjælp til personlig pleje eller praktiske opgaver, siger Troels Yde Toftdahl”.

24NYT: Med skattepenge i ryggen stjæler staten, regionerne eller kommunerne opgaver fra de private leverandører på områder, hvor der i forvejen er et velfungerende privat marked. Samfundsøkonomisk kan det på ingen måde forsvares, at det offentlige stjæler opgaver fra den private sektor, men i Folketinget er der ikke et politisk flertal til at sætte en stopper for det offentlige opgavetyveri. Læs mere her.