Konference skal kickstarte vejen ud af prostitution

Mennesker i prostitution skal også i Vestjylland have den bedst mulige hjælp for at få en hverdag uden prostitution. Derfor holder Esbjerg Kommune i samarbejde med KFUKs Sociale Arbejde en konference om prostitution i Vestjylland tirsdag den 5. oktober 2021 i Rådhushallen på Esbjerg Rådhus. Alle er velkomne.

Konference om prostitution i Vestjylland skal både fejre åbningen af Reden Esbjerg og kickstarte samarbejdet for at hjælpe de personer, der lever af at sælge sex. Foto: KFUKs Sociale Arbejde

Det er tæt på at være otte måneder siden, at Esbjerg Kommune i samarbejde med KFUKs Sociale Arbejde åbnede det anonyme rådgivningstilbud for prostituerede, Reden Esbjerg.

”Vi er rigtig glade for, at vi i samarbejde med KFUKs Sociale Arbejde har fået en stærk medspiller. Med deres viden på udsatteområdet fra de øvrige danske byer har vi skabt et stærkt fundament, så vi kan hjælpe de borgere, som er i prostitution bedst muligt,” siger Lise Willer, direktør Borger & Arbejdsmarked i Esbjerg Kommune.

” Vi er super glade for at have åbnet Reden i Esbjerg og vi vil gerne sikre, at vores viden om prostitution kommer bredest muligt rundt. Konferencen skal sætte fokus på prostitution i Vestjylland og skabe mere opmærksomhed, så prostitution bliver italesat som et fokusområde, også i det vestjyske,” siger Marie Louise Kirring Løvengreen, udviklingschef hos KFUKs Sociale Arbejde.

Målgruppen for konferencen er primært personer, der arbejder med mennesker i prostitution eller med udsatte generelt, men er man interesseret i at blive klogere på emnet, eller har man selv berøring eller erfaring med prostitution, er man også meget velkommen.

LÆS OGSÅ:  Forskere giver nye perspektiver på prostitution- - Debatmødet på Christiansborg

Tilmelding sker via linket her: https://kfuksa.dk/nyheder/arrangement-nyhed/mini-konference-om-prostitution-vestjylland

Skabe fokus og styrke netværket

Konferencen skal være med til at afmystificere prostitution, så der kan blive åbnet op omkring det ellers meget tabubelagte emne.

Hjælpen er nemlig vigtig, da mennesker i prostitution har større risiko end andre for at blive udsat for vold og voldtægt. Ligesom der også er sammenhæng mellem prostitution og socialt udsathed som stofmisbrug, sygdomme, diskrimination, gæld, kriminalisering og udnyttelse.

Derfor er samarbejdet mellem kommune, politi og de private organisationer af største vigtighed for at arbejdet i sidste ende lykkes. Et samarbejde, som konferencen forhåbentlig vil hjælpe godt på vej.

Deltagere på konferencen vil både få et indblik i, hvad status er på prostitution i det vestjyske. De vil høre om de nye indsatser, som er sat i værk i Esbjerg Kommune – og ikke mindst, hvilke gråzoner der også er.

Der vil være spot på de helt unge og prostitution, skadevirkningerne, menneskehandlen og hvordan det opsøgende arbejde fungerer i Vestjylland.

Fakta
Prostitution i Esbjerg Kommune

  • Selvom synlig prostitution måske ikke er så tydelig for den almindelige borger i Esbjerg, så er det ikke ensbetydende med, at prostitution ikke findes i Vestjylland. En væsentlig opgave for Reden Esbjerg bliver at kortlægge hvor stort problemet er i Vestjylland.
  • Ifølge den seneste kortlægning fra VIVE af salg af sex i Danmark, som udkom i juni 2021, har 4.500 personer solgt sex mindst én gang i løbet af 2020.
  • Læs mere om Reden Esbjerg her: https://kfuksa.dk/redenesbjerg
LÆS OGSÅ:  Forskere giver nye perspektiver på prostitution- - Debatmødet på Christiansborg