KORRUPTION: Myndigheder afslører whistleblowere

Det viser det sig, at myndighederne i flere tilfælde har videregivet fortrolige oplysninger om underretninger om mulig hvidvask til de virksomheder, der har været i søgelyset, skriver Berlingske.

Det konkluderer FSR, der er revisorernes brancheorganisation, på baggrund af henvendelser fra sine medlemmer. Direktør for organisationen, Charlotte Jepsen, kritiserer myndighedernes ageren i sagerne. ”Oplysningerne er belagt med fortrolighed og tavshedspligt for den, der underretter, og derfor er det naturligvis et alvorligt problem både for revisorerne og andre – men også for retssikkerheden – at den slags oplysninger bliver givet videre”.

For nylig har en revisionsvirksomhed set to tilfælde, hvor myndighederne har oplyst over for en virksomhed, hvilken underretter der har indberettet mulige tilfælde af hvidvask. I et yderligere tilfælde havde revisors kunde selv kunnet regne ud, hvor underretningen kom fra.

Et væsentligt element for at imødegå hvidvask er at indberette, når der er en mistanke om hvidvask. Derfor forværrer myndighedernes praksis mulighederne for at opdage hvidvask.

Kommentarer