Kræftpatienters ventetid er tilbage på niveau med 2014

Tusindvis af kræftpatienter har i 2017 ventet for længe på deres behandling, viser nye tal fra Sundhedsdatastyrelsen. Fire ud af fem regioner har store problemer med at få overholdt tidsfristerne i kræftpakkerne. Dybt utilfredsstillende, lyder det fra Kræftens Bekæmpelse

– Det er trist læsning, siger Leif Vestergaard Pedersen, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse. Udmeldingen kommer på baggrund af den årsrapport, som Sundhedsdatastyrelsen netop har offentliggjort, og som viser, hvor mange kræftpatienter der i 2017, er kommet igennem kræftpakkerne inden for de anbefalede tidsfrister.

I flere år er det ellers gået stabilt fremad med at få kræftpatienter behandlet inden for de tidsfrister, som kræftpakkerne anviser. Men i 2017 er der en tilbagegang i behandlingstiderne. Det betyder, at det på landsplan er 23 pct. af kræftpatienterne, som ikke er kommet igennem kræftpakkeforløbene til tiden.

Det sætter behandlingstiderne tilbage til samme niveau som i 2014, og det betyder, at tusindvis af patienter landet over ikke er blevet behandlet til tiden.

– 2017 har været et år med mange udfordringer, hvor blandt andet to regioner har indført Sundhedsplatformen. Men det ændrer ikke på, at den tilbagegang er helt utilfredsstillende. Alt for mange patienter venter for længe, siger Leif Vestergaard Pedersen.

I Region Syddanmark bliver flest kræftpatienter behandlet til tiden

I 2017 var Region Syddanmark atter den region, som klarede sig bedst og behandlede flest patienter til tiden.

LÆS OGSÅ:  Flere danskere vil holde vinterferie i danske sommerhuse

Region Syddanmark behandlede, som den eneste region, flere end 80 pct. af kræftpatienterne til tiden. Region Sjælland var på 73 pct., de tre øvrige regioner behandlede henholdsvis 75, 76 og 77 pct. af patienter til tiden.

– Det er frustrerende, at den regionale forskel er så stor. Region Syddanmark har gennem flere år klaret sig markant bedre end de andre regioner, og det viser jo med al tydelighed, at det godt kan lade sig gøre. Det er en opgave for regionerne og regionsrådene at få opfyldt de mål, som er besluttet i kræftpakkerne, siger Leif Vestergaard Pedersen.

– Hvert tal i statistikken dækker over en patient og pårørende, som venter på behandling for en alvorlig sygdom. Det går ikke, at vi på landsplan er gået tre år tilbage i tiden, siger han.

Regionerne opnår forskellige resultater på forskellige kræfttyper

Hvis man dykker ned i tallene, kan man se, at det ikke kun er regionalt, men også inden for de forskellige sygdomsområder, at forskellen i patienternes tid til behandling er stor. I alle regioner er der sygdomsområder, som halter kraftigt bagefter i forhold til at overholde tidsfristen.

  • I Region Nordjylland var det eksempelvis kun 42 pct. af de patienter, der skulle opereres for kræft i blæren, og 66 pct. af de patienter, der skulle behandles medicinsk for lungekræft, der blev behandlet til tiden. Regionen er den eneste af de fem regioner, der totalt set ikke er gået tilbage i 2017.
  • I Region Midtjylland var det kun 32 pct. af de patienter, der skulle opereres for kræft i blæren, og 72 pct. af de patienter, der skulle opereres for kræft i livmoderen, der blev behandlet til tiden.
  • I Region Hovedstaden var det kun 53 pct. af de patienter, der skulle opereres for kræft i bugspytkirtlen og 69 pct. af de patienter, der skulle opereres for brystkræft, der var blevet behandlet til tiden.
  • I Region Sjælland var det kun 31 pct. af de patienter, der skulle opereres for kræft i blæren og 64 pct. af de patienter, der skulle opereres for kræft i bugspytkirtlen, der er blevet behandlet til tiden.
  • Og i Region Syddanmark er det kun 44 pct. af de patienter, der skal opereres for kræft i blæren, der var blevet behandlet til tiden.
LÆS OGSÅ:  14 misrøgtede hunde reddet af politiet - stor ros fra Dyreværnet

– Forskellen i behandlingstiderne er ganske enkelt alt for stor, siger Leif Vestergaard Pedersen, og fortsætter:

– Det er nogle sygdomsområder, hvor det er helt uacceptabelt, at så mange patienter ikke kommer i behandling til tiden. Men ligesom der er sygdomsområder, som ikke opfylder målene, er der også sygdomsområder, som gør. Der ligger en opgave for regionerne og regionsrådene i at få rettet op på de behandlingstider, hvor patienterne venter urimelig langt tid, siger han.

————————————————————-

Fakta: Om kræftpakkerne

De anbefalede tidsfrister for kræftbehandling er fastsat i kræftpakkerne. Kræftpakkerne er resultatet af en beslutning, som de danske politikere tog i 2007 om, at kræft skal betragtes som en akut sygdom, som skal undersøges og behandles hurtigt. Kræftpakkerne beskriver blandt andet, hvor lang tid der må gå, fra hospitalet har modtaget henvisning til behandlingen, til patienten begynder sin behandling for sygdommen. En overskridelse af tidsfristerne kan forværre sygdommen og gøre det vanskeligere at behandle den.

Sundhedsdatastyrelsen offentliggør hvert år og hvert kvartal tal for, hvor mange kræftpatienter, der kommer i behandling inden for de anbefalede tidsfrister, der er fastsat i kræftpakkerne. Målet er 90 pct.

På baggrund af Sundhedsdatastyrelsens årsrapport har Afdeling for Dokumentation & Kvalitet i Kræftens Bekæmpelse udarbejdet notatet:

Monitorering af pakkeforløb for kræft. Årsrapport 2017