Kraftig stigning i antal anmeldelser om psykisk vold

Efter at psykisk vold blev kriminaliseret i 2019, har antallet af anmeldelser været ret stabilt. Men på bare et par måneder er tallet mere end fordoblet, oplyser Berlingske.

”Siden vedtagelsen har antallet af anmeldelser om psykisk vold været forholdsvis stabilt og har fra slutningen af 2019 til slutningen af 2021 ligget på mellem 72 og 109 hvert kvartal. Men i første kvartal af 2022 er antallet af anmeldelser steget til 263. Det er mere end en fordobling.

Der er dog forsvindende få af anmeldelserne, der ender med at komme igennem retssystemet. Mens der i perioden 1. april 2019 – 24. jan. 2022 blev indgivet 1.033 anmeldelser, blev der kun rejst sigtelse i 453 sager.

Hos Det Kriminalpræventive Råd er analytiker Ingrid Soldal Eriksen ikke overrasket over, at der sker en stigning. Hun henviser bl.a. til, at en såkaldt offerundersøgelse, som rådet har lavet, viser, at op imod 100.000 danskere om året kan være udsat for psykisk vold”.