Kraka har en ”fake” plan


I sektionen “24NYT Kommenterer” bringer vi kommentarer til nyheder og indlæg, som de etablerede medier har bragt, og som 24NYT har et politisk ukorrekt syn på. 
 

Ordret oversat betyder ”fake news” falske nyheder, som bevidst misinformerer. I kampen om at lukke munden på kritikere og bestemme, hvad der er sandt og falsk, laver den politiske elite i EU imidlertid ofte en kobling mellem ”fake news” og borgernes helt legitime EU- og indvandringskritiske holdninger og synspunkter, som beskyttes af ytringsfriheden.

Både på EU-plan og i de enkelte medlemslande gør man klar til et korstog mod ”fake news” og ”desinformation”. I Tyskland har man indført nogle af de strengeste love mod såkaldte ”hadske ytringer”. I Frankrig er der vedtaget en lov, der forbyder formidling af ”fake news”. I Storbritannien er regeringen i gang med at etablere en afdeling, som skal sikre, at systemkritiske nyheder (dvs. ”fake news”), som formidles af alternative nichemedier, bliver skubbet nedad i Google-søgeresultaterne, mens officielle, ”faktuelle” nyheder, som formidles af de etablerede medier, kommer højere op i Google-søgeresultaterne. Og nu er det Danmarks tur. I Berlingske den 5. juli kommer Kraka med et forslag til tre tiltag med henblik på at bekæmpe ”fake news” og dermed reelt censurere samfundsdebatten.

Kraka foreslår for det første, at medierne skal tildeles et mærke, der signalerer, at de efterlever medieansvarsloven. Mærket vil tjene som et kvalitetsstempel, der viser, at der er tale om et troværdigt medie. Sagen er blot, at de etablerede medier efterlever medieansvarsloven allerede i dag, men betragtes som utroværdige af de fleste danskere. 41 pct. mener, at medierne spreder manipulerende eller falske nyheder. Og kun 7 pct. stoler på medierne, viser en undersøgelse, som YouGov har foretaget.

For det andet foreslår Kraka, at der etableres en stribe fagråd inden for f. eks. sundhed, klima, økonomi mv., som skal ”afklæde usandheder” og dermed kvalitetsstemple den viden, som mediefolk formidler. Bortset fra, at en plads i Krakas fagråd kan blive en fed tjans for forskerne, så er det velkendt, at der er divergerende opfattelser mellem forskere inden for alle områder. Det betyder, at de forskere, der kommer til at sidde i fagrådene, vil formidle deres egen version af ”sandheden”.

Krakas sidste værn mod ”fake news” skal være stærke offentligt drevne public-medier, der skal være forpligtet til at levere sanddru nyhedsformidling, som alle kan have tillid til. Hertil kan man sige, at Danmark i forvejen har et public service-DR, som er forpligtet til at levere sanddru nyhedsformidling, men som reelt driver missionerende venstredrejet journalistik. Det er langtfra alle i dette land, der er enige i, at DR er garanten for den ”objektive sandhed”.

Mainstream-mediernes selvbillede er, at de er 100 pct. saglige og følger professionelle normer om objektivitet. Borgerlige tænkere (ikke mindst Schumpeter og Hayek) har imidlertid dokumenteret, at medierne langt fra er neutrale formidlere af fakta og objektive sandheder. Det er et velkendt og særdeles objektivt faktum, at journaliststanden herhjemme har en venstreorienteret slagside. Redaktionerne er gennemsyret af kulturradikale, venstreorienterede holdninger. Det betyder, at journalisterne ikke er objektive, upartiske formidlere, men aktive politiske aktører i det kulturradikale propagandanetværk. De opsøger og formidler informationer og holdninger, som understøtter deres eget verdenssyn, og bortcensurerer informationer og holdninger, der ikke passer ind i deres verdensbillede. Derfor er der brug for systemkritiske nichemedier som 24NYT.

 

Kommentarer