Kreativt bogholderi skal pynte på Danmarks klimaregnskab

Hvis den 70 pct. reduktion i dansk CO2-udledning viser sig svær at nå, kan det være nødvendigt at gribe til nødløsninger, mener Dansk Energi, Dansk Industri og Erhvervslivets Klimaalliance ifølge Børsen.

Når Danmark eksporterer den grønne strøm, så holder andre lande op med at bruge kul. Det bør tælle med i Danmarks nationale klimaregnskab.

Og når Danish Crown eksporterer fødevarer, der er fremstillet med mindre klimabelastning end tilfældet er i de lande, fødevarerne eksporteres til, bør dette godskrives i det nationale klimaregnskab.

Man kunne også opkøbe CO2-kvoter og så annullere dem, foreslås det, selv om det at opkøbe CO2-kvoter og rive dem i stykker ikke har nogen effekt på klimaet.

Der er bare et problem: Erhvervslivets kreative forslag om at forskønne det nationale danske klimaregnskab er i strid med FN’s regelsæt, som siger, at det kun er de rent nationale reduktioner, der skal tælles med i et nationalt klimaregnskab.

Lad os spole tiden tilbage.

Først var der urealistiske drømme om grøn omstilling.

Derefter urealistiske valgløfter om 70 pct. reduktion i Danmark CO2-udledning.

Da valget var overstået, var det første, den nyudnævnte klimaminister, Dan Jørgensen (S), sagde, at han ikke ved, hvordan man kan indfri de ambitiøse klimamål i regeringens forståelsespapir fra juni. Dette vil nemlig kræve udvikling af nye teknologier, som vi ikke kender endnu.

Som reaktion på Socialdemokratiets finanslovsforslag spørger Thomas Bernt Henriksen i Berlingske: ”Hvad blev der af statsministerens mange løfter om at sørge for rammevilkår for virksomhederne, så de kan sørge for grøn omstilling i Danmark? Penge til forskning hjælper den grønne omstilling om tre, fem eller ti år. Forslaget til finanslov tager ikke et eneste nyt seriøst konkret skridt i den grønne omstilling”.

Så nu, hvor realismen er ved at sætte ind og Danmarks dumnaive klimatosser kan se, at klimahysteriet har fået politikerne til at sætte klimamål, der ikke kan nås, foreslår man i ramme alvor at snyde på klimavægten ved at fifle med det nationale klimaregnskab og tælle reduktioner i udlandet med i de nationale klimamål. Og så håber man, at det ikke bliver opdaget.

Hvor er det typisk dansk: useriøst, ubegavet og latterligt.

André Rossmann

Kommentarer