Kronprinsparret skal til Færøerne

Kronprinsparret besøger Færøerne

 De nordatlantiske øer vil den 23. – 26. august 2018 få besøg af Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen, når de sammen med deres fire børn besøger Færøerne med Kongeskibet Dannebrog.

Det bliver første gang, at Kronprinsfamilien vil besøge denne del af R igsfællesskabet. I sommeren 2014 be søgte Kronprinsfa milien Grønland, hvor Kongeskibet Dannebrog førte Kronprinsparret og deres fire børn til byer og bygder i Syd – og Vestgrønland.

Kongeskibet Dannebrog giver den kongelige familie en unik mulighed for at besøge befolkningen i alle egne af Danmark og i hele Rigsfællesskabet.

Således har Kongeskibet Dannebrog med jævne mellemrum besøgt Færøerne, senest i juni 2016, hvor Hendes Majestæt Dronningen besøgte Suduroy , Sandoy og Tórshavn , og i 2010, hvor Regentparre t var på et fem dage langt togt .

I 2005 var Kronprinsparret på deres første officielle togt til Færøerne sammen med Regentparret, og besøget i sensommeren 2018 bliver Kronprinsparrets andet officielle besøg i landet med de 18 små øer.

Det samlede program for togtet til Færøerne samt informati on vedrørende presserejse og akkreditering offentliggøres senere. Under Kronprinsparrets officielle besøg på Færøerne vil l agmand Aksel V. Johannesen være vært for besøget.