KU udklækker halvstuderede jurister

To partnere i Kromann Reumert har i et brev stilet til dekan Jacob Graff Nielsen på Det Juridiske Fakultet på KU tilbudt at hjælpe til med at uddanne de jurastuderende. De to partnere er bekymret over, at de jurastuderende ikke opnår et tilstrækkeligt fagligt fundament til brug i erhvervsadvokatvirksomheder, oplyser Berlingske.

”Grundlæggende er det vores vurdering, at den uddannelse, fakultetet udbyder, særligt på bachelordelen, ikke i tilstrækkelig grad fokuserer på de studerendes oplæring i og forståelse af grundlæggende juridisk metode og retsdogmatik, privatretlige emner, særligt formueretten, skriver Kromann Reumert.

Ifølge firmaet er det »vores bekymring, at fakultetets uddannelse på bachelordelen i for høj grad fokuserer på emner, som i al fald i konteksten af opnåelse af et solidt fagligt fundament til brug i erhvervsadvokatvirksomheder er af mere sekundær betydning”.