Kun hver tyvende virksomhed eksporterer – trods store produktivitetsfordele

Ifølge analyse fra Aarhus Universitet er produktiviteten 30 til 40 procent højere hos eksportvirksomheder end hos virksomheder, der ikke eksporterer. Alligevel er det kun fem procent, der gør det.

Danske virksomheders produktivitet er generelt steget kraftigt de senere år. Ifølge en analyse fra Aarhus Universitet er der dog en gruppe af virksomhederne, der klarer sig særligt godt. Således klarer eksportvirksomheder sig mellem 30 og 40 procent bedre, når det kommer til produktivitet, sammenlignet med virksomheder, der kun har afsætning i Danmark. Alligevel er det kun fem-seks procent af virksomhederne, der eksporterer.

– En del af forklaringen på eksportvirksomhedernes produktivitetsforspring er sandsynligvis, at de på mange parametre er dygtigere end resten. Samtidig er der også en tendens til, at de dygtigste og mest veluddannede danskere i højere grad er beskæftiget hos eksportvirksomheder, og det hjælper også på produktiviteten, fortæller professor Philipp Schröder, Institut for Økonomi ved Aarhus Universitet. 

Dansk Erhverv: Flere skal eksportere

Hos Dansk Erhverv er der et stort ønske om, at den vækst, som gemmer sig i eksportaktiviteter, bliver spredt på flere selskaber – især SMV’er.

– Det er overordentligt vigtigt for dansk økonomi fremover, at vi får bredt eksporten ud på langt flere virksomheder, end det er tilfældet i dag. I dag tegner de 50 største danske virksomheder sig for over 40 procent af den samlede vareeksport, og det siger sig selv, at det er en ret skrøbelig situation at være i som land. Særligt i betragtning af, at vi lever i en stadig mere digitaliseret og globaliseret økonomi, hvor gårsdagens vindere hurtigt kan blive morgendagens tabere, forklarer Michael Bremerskov Jensen, chefkonsulent i EU & International, Dansk Erhverv.

LÆS OGSÅ:  Udlændinges seneste offer: En 82-årig kvinde. Kan du hjælpe politiet?

Både Philipp Schröder og Michael Bremerskov Jensen er enige om, at tilgængelig kapitaler afgørende for at forløse SMV’ernes eksportpotentiale.

Indsatsen bærer frugt

Jyske Bank er blandt de finansielle virksomheder, der bidrager aktivt til at øge eksporten ved at formidle risikovillig kapital til især SMV’er. For cirka to år siden uddannede banken en række eksportambassadører i samarbejde med Eksport Kredit Fonden (EKF) for at udbrede virksomhedernes muligheder for tilstrækkelig kapital til eksportfremstød.

Den intensiverede eksportindsats giver gevinst for Jyske Banks erhvervskunder, der over de seneste år har fået en lang række eksportkreditter, og banken har generelt vækst i udlånet til erhvervsvirksomheder.

– De lån og eksportkreditter, som vi er med til at formidle, skaber succeshistorier på flere planer. Når vores mindre og mellemstore kunder øger deres eksport, er det reglen, at de også samtidig øger deres konkurrencekraft og salg på hjemmemarkedet. Og som pengeinstitut kan vi glæde os over, at kunderne tager positivt imod vores håndsrækninger til øget eksport. Ifølge en nylig analyse fra Aalund er Jyske Bank faktisk den af de store erhvervsbanker med højest kundetilfredshed, siger Rune Møller, forretningsdirektør i Jyske Bank Erhverv.