Kvisten løfter sløret for behandling: Brugere oplever mærkbare forbedringer efter forløb

Efter et psykoterapeutisk forløb i Kvisten oplever flertallet af brugerne markante forbedringer i deres livskvalitet – med færre tanker om selvmord og mindre skam.

Kvisten har i 25 år tilbudt psykoterapeutisk behandling og rådgivning til voksne, der har været udsat for seksuelle overgreb inden deres 18. leveår. Og den specialiserede viden og bearbejdning af traumer har positive effekter, viser nye besvarelser fra brugere, der har gennemgået individuel psykoterapeutisk behandling i Kvisten.

Helle Bundgaard er en af dem, der har været i et forløb i Kvisten. For hende var det livsomvæltende at bearbejde de overgreb, hun som barn var udsat for:

– Jeg troede aldrig, jeg skulle blive et lykkeligt menneske igen. Jeg kunne dårligt trække vejret, kunne ikke stoppe med at græde, da den hemmelighed, jeg havde båret på i 35 år, slap ud. Men jeg blev lykkelig igen – faktisk i en sådan grad, at jeg tager mig selv i følelsen af, at jeg aldrig har haft det bedre, siger Helle Bundgaard.

Adspurgt til blandt andet livsmestring, beskæftigelse, selvværdsfølelse, selvmordstanker, skyld og skam er brugernes besvarelser med til at tegne et billede af de senfølger, som voksne med traumer fra seksuelle overgreb oplever – samt de effekter, de oplever efter et endt forløb.

Positiv fremgang på psyken, selvværdet og beskæftigelsen

Ved forløbets start tilkendegav ni procent at være afhængig af enten stoffer eller alkohol. Efter endt forløb er tallet faldet til kun tre procent. Samme billeder tegner sig for dem, der oplever tilbagevendende selvmordstanker. Her rapporteres om en fremgang fra 35 procent til 10 procent.

LÆS OGSÅ:  Nyt i sag om sexvideoer

Flere er også i beskæftigelse ved afslutningen af deres forløb. Syv procent flere er kommet i job og 50 procent flere er kommet i uddannelse. Efter endt forløb kan flere også mærke på deres selvværdsfølelse, at de har det bedre. 50 procent føler sig i høj grad som værende ’gode nok’ mod kun 10 procent førhen.

Direktør i Kvisten, Lisbeth Høstgaard Møller, er stolt af den fremgang, som brugerne oplever efter deres forløb med en behandler i Kvisten:

– Det er dejligt at se, at der tegner sig et positivt billede på samtlige parametre, og så gør det jo ikke glæden mindre, at vi sidste år satte ny rekord i antallet af forløb. At arbejde så intensivt med sig selv på den måde kræver meget mod og mange kræfter af vores brugere, så det er yderst tilfredsstillende at se, hvordan indsatsen kommer til udtryk helt konkret. Det vidner om, at vi rent faktisk kan lykkes med at bearbejde både skyld- og skamfølelsen!

Om effekterne fra behandlingen

Resultaterne fra behandlingen i Kvisten er baseret på brugernes egen vurdering af deres trivsel og senfølgemønster før og efter et individuelt terapiforløb målt på blandt andet beskæftigelse, selvværd, selvmordstanker, skyld og skam. Opgørelsen bygger på besvarelser fra 464 brugere ved opstarten af deres forløb – 165 brugere har besvaret slutevalueringen. De resterende forløb er fortsat i gang eller er endnu ikke besvaret.

LÆS OGSÅ:  To mænd varetægtsfængslet for seksuelle overgreb på 16-årig pige

I 2022 modtag i alt 552 brugere behandling og rådgivning i Kvisten – det var 40 procent flere forløb end i 2021. Kvisten runder i 2023 sit 25-års jubilæum, som fejres fredag d. 24. marts i Bjerringbro.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)