Lav migrant-IQ vil give lavere vækst

Ifølge en ny PISA-undersøgelse klarer de muslimske migrantbørn i en lang række EU-lande sig dårligere i skolen end indfødte børn. Læs mere her.

24NYT: I Danmark konkluderede en analyse af tredjegenerationsindvandrere, som Undervisningsministeriet samt Udlændinge- og Integrationsministeriet udgav midt i december 2018, at ”børn af efterkommere klarer sig dårligere end den forrige generation”.

Analysen viser sammen med al anden viden, vi har, at integrationen er gået i stå, og at vi kører i ring”, sagde den daværende undervisningsminister, Merete Riisager, til Berlingske.

På sigt kan den danske vækst pr. indbygger ikke undgå at falde, fordi de fleste indvandrerbørn aldrig kommer til at bidrage til samfundet.

De socialt belastede muslimske underklassebørn er nemlig intelligens- og kompetencemæssigt langt bagud i forhold til etniske danskere. Dermed får de svært ved at klare sig i det danske samfund, forsørge sig selv og blive bidragsydere til velfærdssamfundet.

Amerikansk forskning viser, at fattige børn med en social belastet opvækst, lav intelligens og dårlig selvbeherskelse er ekstrem dyre for samfundet. De tegner sig for 81 pct. af alle udgifter i forbindelse med kriminalitet, 78 pct. af alle udgifter til medicin og 66 pct. af alle udgifter til bistandshjælp. Deres træk på de offentlige kasser er med andre ord enormt.

Senest har Kraka og Deloitte offentliggjort en rapport om de langsigtede konsekvenser forbundet med andelen af ikke-vestlige elever i skoleklasserne. Jo flere ikke-vestlige elever der er i en klasse, jo lavere livsindkomst kan klassens danske elever forvente i fremtiden.

Hvis blot 15 pct. af eleverne har ikke-vestlig baggrund, falder hele klassens forventede livsindkomst med op mod 20 pct. Stiger andelen af ikke-vestlige elever til mellem 25 og 30 pct., falder den forventede livsindkomst med over 30 pct. for hele klassen.

Svag vækst i de kommende år vil sænke danskernes levestandard. Det bliver sværere for unge danskere at opbygge en tilværelse med hus, to biler, spændende rejser og røde bøffer.