LEDEREN AF COPENHAGEN JAZZ FESTIVAL, KENNETH HANSEN, ER ANTI-ZIONIST

Foto: Kristoffer Juel Poulsen
Kenneth Hansen, leder af Copenhagen Jazz Festival, er med i flere FB-grupper, der ikke anerkender staten Israels ret til at eksistere, men han benægter kategorisk, at det har noget med Farber-gate at gøre. En sletning af hans private Facebook-profil kunne dog tyde på, at Kenneth Hansen ikke taler sandt og igennem mindst to år har praktiseret en uofficiel boykot af jazz-musikere bosat i Israel

 

Det famøse Facebook-opslag fra den kendte israelske saxofonist, Alon Farber, hvor han citerer mailen fra Kenneth Hansen. Opslaget har startet Farber-gate, der kan ende med festivallederens afgang.

Something is rotten at the Copenhagen Jazz Festival.

Kenneth Hansen, lederen af Copenhagen Jazz Festival, er nemlig, viser det sig nu, personligt og følelsesmæssigt engageret i den palæstinensiske frihedskamp og er – fremgik det af hans private Facebook-profil i går – med i flere Facebook-grupper, der aggressivt bekæmper den jødiske stats ret til at eksistere.

Kenneth Hansen har i dag uden varsel slettet sin Facebook-profil, en inkriminerende handling der kunne pege i retning af, at der var tale om en bevidst politisk handling, og ikke om en ”beklagelig fejl”, da Kenneth Hansen forleden i en mail lod den kendte israelske saxofonist Alon Farber forstå, at israelske musikere ”af politiske årsager” ikke kunne komme i betragtning som deltagere i festivalen.

Festivalleder Kenneth Hansens private Facebook-profil inden han slettede den mandag, hvoraf det fremgår, at han blandt andet er med i den stærkt anti-zionistiske Facebook-gruppe “Free Palestine”

Alon Farber blev såret og fortørnet over beskeden, som han mente var politisk ensidig, og lagde ordlyden af mailen på sin Facebook-side, hvorefter der lynhurtigt opstod en såkaldt ”shitstorm” på de sociale medier mod Kenneth Hansen og Copenhagen Jazz Festival (CJF).

EN BEKLAGELIG FEJL

CJF og Kenneth Hansen gik søndag aften lynhurtigt ud med en pressemeddelelse, fordi Facebook var ved at koge over af fortørnede mennesker, der ikke kunne se sammenhængen mellem politik og jazz.

Af pressemeddelelsen fremgik det, at der var tale om dårlig kommunikation fra Kenneth Hansens side, og at hele miseren skyldes en dum misforståelse, fordi han sjusket var kommet til at bruge det engelske ord ”politics” i stedet for det han egentlig mente; nemlig ”policy”.

Herefter fulgte en længere og meget usammenhængende og ulogisk forklaring om, at det hele skyldes tidligere oplevede prekære sikkerhedsspørgsmål i forbindelse med besøg af højtprofilerede israelske tilskuere, der ville ind og høre israelske kunstnere til festivalen.

MYSTIK OM SIKKERHEDSSPØRGSMÅL

Den historie har Kenneth Hansen så rejst rundt med i den samlede danske dagspresse hele mandagen, hvor han i den grad har været i vælten.

I interviews til Radio24Syv og til de store dagblade har han bevidstløst gentaget, at der var tale om en kæmpe misforståelse, og senest har han i Politiken mandag aften meldt ud, at de sikkerhedshensyn han henviste til i sin oprindelige pressemeddelelse, og som han ikke kunne være konkret om, nu efter samtaler med den israelske ambassade er ordnet, og at der derfor er åbnet op for, at israelske kunstnere igen kan være med på festivalen.

TAVS AMBASSADE

NewSpeek/24Nyt har talt med ambassadens pressetalsmand, David Jano, for at finde hoved og hale i den usammenhængende historie om, at det hele drejer sig om sikkerhed.

”Jeg har ingen yderligere kommentarer til sagen”, svarede Jano, og henviste til ambassadens pressemeddelelse om sagen, hvoraf det fremgår, at ambassaden stiller sig uforstående over for de sikkerhedsspørgsmål, Kenneth Hansen taler om.

I pressemeddelelsen står der blandt andet: ”Vi vil gerne gøre det klart, at alle spørgsmål om sikkerhed ved offentlige begivenheder eller lignende offentlige situationer udelukkende er et anliggende for det gældende værtsland og ikke en given udenlandsk ambassade.

David Jano havde heller ingen kommentarer til oplysningerne om, at Kenneth Hansen er medlem af diverse aggressive, anti-zionistiske Facebook-grupper.

”Det har vi ingen kendskab eller holdning til. Vi har af Kenneth Hansen fået at vide, at dette handlede om sikkerhed, og det eneste jeg gerne vil pointere er, at vi finder det beklageligt såfremt man bruger spørgsmålet om sikkerhed til at danne præcedens for afbrydelsen af en mangeårig frugtbar kulturel udveksling mellem to venligsindede lande, Danmark og Israel. Vi samarbejder gerne med Copenhagen Jazz Festival i år og i de kommende år.”

MINE HOLDNINGER ER EN PRIVATSAG

NewSpeek/24Nyt talte i eftermiddags med Kenneth Hansen, der startede med at gentage den historie, han har fortalt til hele pressen. Derefter kunne festivallederen fortælle, at han har talt ud med Alon Farber og personligt har beklaget misforståelsen og forsikret Farber om, at han er velkommen til at deltage i CFJ på et eller andet tidspunkt.

Kenneth Hansen anser hans holdning til Israel-Palæstina-konflikten som en privatsag, men bedyrer at hans holdninger ikke har indflydelse på hans job. Alligevel har han slettet sin Facebook-profil

NewSpeek/24Nyt: ”Kommer han så med i år?”

Kenneth Hansen: ”Det er ikke afklaret, men han ved, at han er velkommen.”

NewSpeek/24Nyt: Har du nogen personlig holdning til Israel-Palæstina konflikten?”

Kenneth Hansen (lang tavshed): ”Det anser jeg som en privatsag … men du kan spørge mig om, hvorvidt mine holdninger til konflikten har indflydelse på mit virke som festivalleder?”

NewSpeek/24Nyt: ”Har dine holdninger til konflikten indflydelse på dit virke som festivalleder?”

Kenneth Hansen: ”Nej, overhovedet ikke. Mine private holdninger har ingen indflydelse på mit professionelle virke.

NewSpeek/24Nyt: ”Støtter du BDS-bevægelsen?” (international bevægelse, der under det fulde navn Boycot, Divestment, Sanctions arbejder for at isolere Israel internationalt, red.)

Kenneth Hansen: Nej. Jeg føler ikke det hjælper. Jeg arbejder kun med musik, og det er et universelt sprog, der kan bygge broer.

NewSpeek/24Nyt: ”Det fremgår af din personlige Facebook-side, at du er med i flere Facebook-grupper, der er imod Israels ret til at eksistere og som ofte støtter BDS-bevægelsen?”

Kenneth Hansen: ”Det er privat, og har som sagt intet med denne ærgerlige sag at gøre”.

NewSpeek/24Nyt: ”Af jeres hjemmeside kan man se, at der ikke har været nogle rent israelske grupper med i CFJ i flere år, hvorfor ikke?

Kenneth Hansen: ”Det er en ren tilfældighed. Jazz spilles meget ofte på tværs af nationale landegrænser, og i øvrigt er mange af de bedste israelske jazzmusikere – og der er mange – flyttet til New York for længst.”

NewSpeek/24Nyt: ”I har inviteret palæstinensiske musikere.”

Kenneth Hansen: ”ja, og en lang andre række kunstnere fra hele verden.”

NewSpeek/24Nyt: ”Er du imod staten Israels ret til at eksistere?”

Den palæstinensiske jazz-trio Bilad Irshed optrådte i CJF-regi vinter-arrangementet “Refugee Jazz”, hvor de ifølge CJF’s hjemmeside blandt andet fortalte deres “personlige historier om flugten fra hjemlandet”.

Kenneth Hansen: ”Nej.”

Efter endt interview har Kenneth Hansen slettet sin private Facebook-profil. Om han lægger en ny og renset profil op efter udgivelsen af denne artikel, vides naturligvisikke i skrivende stund. 24NYT har uden held forsøgt at få fat i Kenneth Hansen igen for a få en kommentar til, hvorfor hans Facebook-profil er fjernet.

HANDLET ALENE?

NewSpeek/24Nyt anser Kenneth Hansens sletning af sin Facebook-side som stærkt inkriminerende og som et tegn på at der er noget, der skal skjules.

NewSpeek/24Nyt anser endvidere Kenneth Hansen meget usammenhængende og springende forklaringer om mystiske sikkerhedsspørgsmål så utroværdige, at vi har meget svært ved at tro på, at der var tale om en beklagelig fejl

Spørgsmålet er om Kenneth Hansen har ført privat udenrigspolitik som leder af CFJ, eller om der er andre, der har haft kendskab til, hvad der med meget, meget stor sandsynlighed er en de facto boykot .

Vi agter i de kommende dage at undersøge denne sag nærmere.

Læs interview med Alon Farber her.

  .................

24NYT modtager IKKE mediestøtte. Klik her og støt med 1,- om dagen

Få avisen leveret gratis på mail

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb