Lige børn leger bedst

Lige børn leger bedst, hvad enten man er borgerskabsbarn, arbejderbarn eller ghettobarn. Men nu vil staten i klassisk småkommunistisk ånd skabe de lige børn: Omkring Aarhus, Odense og København skal elever fremover fordeles på gymnasierne ud fra forældrenes indkomst, skriver Marie Høgh i Jyllands-Posten.

”Integrationsproblemet forsvinder ikke, fordi det bliver smurt ud i et tyndere lag, tvangsflytning af mennesker flytter ikke nedarvede tankesæt, nedbrudt beton i en ghetto bryder ikke kulturelle, religiøse, eksistentielle og åndelige barrierer mellem folk ned.

På integrationsområdet får vi altså intet ud af det. Intet. Tilbage står vi med velfungerende, populære gymnasier, der hurtigt bliver ødelagt; unge, der ikke får opfyldt deres ønske om gymnasie og studieretning, men til gengæld har fået en times transport til deres uddannelsesinstitution langt væk fra deres nærmiljø og venner, med hvem de deler værdier, fritid, øller, tanker og unge skrøbelige liv”.