LO spænder ben for fremskridtet

Flere vil være selvstændige, men de møder modstand fra fagbevægelsens side, skriver Berlingske.

Hvis forskningen har ret, vil arbejdslivet ændre sig, sådan at vi har mange forskellige småjob på samme tid””, lyder det fra Claus Skytte, der har skrevet flere bøger om den såkaldte platformsøkonomi og nye arbejdsformer.

Udviklingen er allerede i gang. De digitale platforme tilbyder fleksible småjob, de ansatte bliver tilknyttet på løse kontrakter som en slags selvstændige. Det skønnes, at der i Danmark er ca. 300.000 løst ansatte, bloggere, influencere, youtubere mv.

LO med Lizette Risgaard i spidsen lukker imidlertid døre for løse ansættelser i Danmark.

24NYT: Når fagbevægelsen er gået ind i diskussionen om løse ansættelser for fuld styrke, handler det i høj grad om en eksistenskamp for fagforeningerne.

Fagbevægelsen er nemlig presset af nye arbejdsmønstre. Platformsvirksomheder er et udtryk for ny økonomi, hvor opgaver sendes i udbud, og hvor folk uden tilknytning til én arbejdsgiver tager sig betalt for at løse dem. Dermed går de løst ansatte uden om det traditionelle arbejdsmarked med arbejdsgiver, lønmodtagere og overenskomster.

LO’s modstand mod de nye arbejdsformer er en eksistenskamp for de faglige organisationer. Fagforeningerne skal ikke bare have mange medlemmer, men de skal også have en høj overenskomstdækning for at sikre, at de kan gøre noget for deres medlemmer. Derfor kæmper de mod en liberalisering og selvstændige næringsdrivende uden overenskomst.

Fagbevægelsen siger, at den er på den lille mands side imod ”systemet”. Imod udnyttelse og forarmelse. I virkeligheden betyder den afvisning af moderne arbejdsformer og nye ideer lige det modsatte. Fagbevægelsen er på den mest reaktionære facon med til at fastholde mennesker i gammeldags systemer og arbejdsmønstre. Og de er med til at forringe chancerne for, at ”den lille mand” også i fremtiden kan sikre sig selv forsørgelse.