Lovforslag om medicinsk cannabis er et vigtigt skridt i den rigtige retning

Sundhedsminister Magnus Heunicke har netop fremsat et lovforslag til fortsættelse af Forsøgsordningen for medicinsk cannabis. I maj blev hovedparten af folketingets partier blev enige om at forlænge ordningen med fire år fra den 1. januar 2022. Samtidig lægger lovforslaget op til at give virksomheder permanent mulighed for fremstilling af medicinske cannabis produkter.

Forsøgsordningen for medicinsk cannabis blev introduceret i januar 2018 og har mildt sagt levet en temmelig omtumlet tilværelse. Formålet med forsøgsordningen var at skabe et lovligt alternativ til de patienter, som købte medicinsk cannabis via illegale kanaler. De gode intentioner i Forsøgsordningen blev imidlertid hæmmet af høje produktpriser som følge af manglende mulighed for tilskud, for få produkter og ikke eksisterende vejledninger til lægerne, kombineret med en skævvridende ansvarsfordeling i udskrivningen af medicinsk cannabis.

I det nye lovforslag åbner sundhedsministeren for, at det skal være muligt at give tilskud til medicinsk cannabis efter en fleksibel model, hvor der tages højde for tilskuddets størrelse, beløbsgrænser og tilskudsprocenter. Ifølge ministeren betyder det, at tilskud kan op- eller nedjusteres, hvis der kan findes penge til det. DanCann Pharma indgik forleden en købsaftale med grossistvirksomheden CannGros, og vil fremadrettet være en betydelig aktør på markedet for medicinsk cannabis under Forsøgsordningen. Og administrerende direktør Jeppe Krog Rasmussen er glad for de nye tilskudsmuligheder:

– Vi har længe efterspurgt muligheden for at søge tilskud til medicinsk cannabis på lige fod med øvrig medicin, for behandlingen med ”vores” produkter er uforholdsmæssigt dyr for patienterne. Det mange glemmer er, at de patienter, som har gavn af behandling med medicinsk cannabis til reduktion af smerter og ubehag, formentlig vil have færre sygedage og flere dage på arbejdsmarkedet. I vores perspektiv er det samfundsmæssigt en rigtig god idé at få gjort op stigmatiseringen af de mange patienter, som kan få hjælp med medicinsk cannabis.

LÆS OGSÅ:  Nye medicinregler skaber problemer i fængslerne

En anden udfordring, som adresseres i det nye lovforslag, er det faktum at der ikke findes nogen formaliseret vejledning i medicinering med cannabis. Lægemiddelstyrelsen har ikke ønsket at gå ind i en egentlig vejledning for behandlingen.

– Siden 2018 har lægerne lovligt kunne udskrive cannabisprodukter til smertebehandling ved visse indikationer, men har grundet fraværet af en formaliseret vejledning selv skullet stå med ansvaret for behandlingen. I det nye lovforslag er der et forslag om, at cannabisvirksomhederne forpligtes til at vedlægge et egnet medicinmål og en behandlingsvejledning i pakningerne. Det vil forhåbentlig medvirke til, at flere læger vil være mere indstillede på at udskrive medicinen, pointerer Jeppe Krog Rasmussen.

DanCann Pharma A/S, der blev børsnoteret sidste år, blev dannet for at skabe et reelt og legalt medicinsk alternativ for alle de patienter, som ikke har fået den ønskede effekt af deres tidligere medicin. Med en ambition om at kunne levere et kvalificeret, standardiseret og rent produkt – udarbejdet efter standarder, som er gældende ved fremstilling af konventionel medicin.

Jeppe Krog Rasmussen håber, at det større politiske fokus kan få indflydelse på hastigheden i sagsbehandlingen hos Lægemiddelstyrelsen, så patienterne snart kan få adgang til flere godkendte produkter.

– Lige nu er patienterne de store tabere i debatten om eksport, standarder og lønsomhed, hvilket efter vores mening er både uværdigt og uholdbart. Hvis producenter, politikere og styrelser kan samarbejde om at få sat skub i tingene, så er jeg meget fortrøstningsfuld i forhold til fremtiden – også på patienternes vegne, slutter han.

LÆS OGSÅ:  Nu går startskuddet til at dyrke medicinsk cannabis i Danmark