Lügenpressen forsvares af opportunistiske medieeksperter

Socialdemokratiet har i en mail til sine medlemmer anklaget de etablerede medier for at favorisere regeringens dagsorden og bevidst ignorere bestemte historier.

Systemets forsvarsreaktion kom prompte. ”Socialdemokratiet angriber mediernes rolle som kritisk overvåger af magten”, sagde Mark Ørsten, der er professor i medier ved Roskilde Universitet, til Berlingske den 23. jan.

Forkert. De etablerede medier i Danmark er ikke en ”kritisk overvåger af magten”, fordi de økonomisk, politisk og ideologisk er afhængige af og solidariske med det system, som udbetaler den rare mediestøtte (366 mio. kr. i 2018). Tom Jensen, der er chefredaktør for Berlingske, skriver i en leder den 28. jan.: ”Det er løgn, at danske medier begår massivt kritisk journalistisk. Medierne kunne blive langt bedre til at sætte kritisk fokus på velfærdsstatens dogmer”.

Ifølge Mark Ørsten ”viser forskningen, at danske journalister er meget opmærksomme på at være objektive”.

Forkert. International forskning viser, at medierne ikke er neutrale formidlere af fakta og objektive sandheder. Journalisternes subjektive verdensbillede og ideologiske agenda er helt afgørende for, hvordan nyheder og historier udvælges og vinkles, samt hvilke aspekter der fremhæves og hvilke der undertrykkes. De danske USA-korrespondenter er skoleeksempler. Deres dækning af amerikansk politik er manipulerende propaganda og politisk agitation vendt mod Trump og hans vælgere.

 ”Medierne sørger for at høre og fortælle en sag fra to sider”, siger Ørsten.

Forkert. Danske medier fortæller sjældent en sag fra to sider. Både de trykte og elektroniske medier laver f.eks. politisk tilrettede medløberinterview, som på overfladen ligner rigtig journalistik. De personer, som der laves interview med, bliver imidlertid aldrig udfordret og får aldrig politisk eller ideologisk modspil. I Berlingskes interview med Mark Ørsten står Ørstens påstande således helt uimodsagt – helt efter bogen.

Et andet eksempel er TV-debatter som Besserwisserne, Danmarkspanelet mv., der afholdes under dække af uvildighed mellem debattører med samme politiske holdninger uden nogen modsigelser fra politiske eller ideologiske modstandere. Der er ingen ideologiske eller politiske forskelle, bølgerne går aldrig højt, og der er intet, der deler vandene. Debattørerne ligner gamle slyngveninder, som er rørende enige om alt og som klapper hinanden på ryggen.

”Brugerne uanset partifarve har tillid til, at journalisterne er objektive”, siger Ørsten.

Forkert. Talrige undersøgelser viser, at brugerne nærer en dyb mistillid til medierne. Journalisterne ligger i bunden af troværdighedsskalaen sammen med politikere og brugtvognsforhandlere netop fordi de bedriver tendentiøs og aktivistisk journalistik. Det slår igennem på læsertallet i de trykte medier, der ofte bliver grebet i at formidle fake news. Ifølge journalisten.dk mistede næsten alle danske printaviser læsere i første halvår af 2018.

André Rossmann