Magtdanmark er etnisk dansk og snehvid

I disse år foregår der en synlig udvikling, hvor flere og flere personer med ikke-vestlig baggrund indtræder i det, som man med et forkætret ord kan kalde den danske elite”, skriver Jacob Mchangama, advokat og direktør i tænketanken Justitia, i Berlingske,

Det ser man bl.a. i form af markante debattører, prominente politikere, fremtrædende journalister, fremadstormende advokater, inspirerende iværksættere og ambitiøse embedsmænd. At danskere med anden etnisk baggrund i stigende grad indtager prestigefyldte og fremtrædende positioner i det danske samfund, er positivt. Det vil medvirke til at nuancere debatten om integration og gøre det sværere at påstå, at etnicitet og religion er en uoverstigelig barriere for at blive en del af det danske samfund. Ligesom udviklingen vil svække offerfortællingen om, at Danmark er et strukturelt fremmedfjendsk land, hvor det er umuligt at opnå succes og anerkendelse, hvis man har det forkerte navn eller hudfarve”, mener Jacob Mchangama.

Alt afhænger som bekendt af øjne, der ser. Mchangama ønsker at se Danmark som et lille, åbent og tolerant nordisk samfund, som giver indvandrere og efterkommere gode muligheder for at opnå social succes og anerkendelse. I hans optik modbeviser den aktuelle udvikling offerfortællingen om, at Danmark er et strukturelt fremmedfjendsk land.

Virkeligheden tegner imidlertid et helt andet billede.

Den ene kortlægning af den danske magtelite efter den anden viser, at magteliten i dette land består af snehvide, etnisk danske ministre, departementschefer, topembedsmænd, borgmestre, politidirektører, cheferne for PET og FE, højesteretsdommere, advokater, direktører i erhvervs- og interesseorganisationer, chefredaktører for de etablerede medier, meningsdannere, diplomater, dommere, universitetsrektorer, topledere i erhvervslivet mv.

Jacob Mchangama peger på ”markante debattører, prominente politikere, fremtrædende journalister, fremadstormende advokater, inspirerende iværksættere og ambitiøse embedsmænd” som eksempler på, at indvandrere og efterkommere kan opnå succes og anerkendelse i det danske samfund.

Faktum er imidlertid, at efter 50 år med indvandring er magteliten i dette land fortsat kemisk renset for folk med det forkerte navn eller hudfarve.

Folketingspartiernes ledelser er 100 pct. etnisk danske og snehvide. Der er kun 5 ordførere med indvandrerbaggrund: Lars Aslan Rasmussen (S), Samira Nawa (Radikale Venstre), Halime Oguz (SF), Naser Khader (Konservative) og Sikandar Siddique (Alternativet).

Alle ministre, departementschefer, borgmestre, højesteretsdommere, chefredaktører, politidirektører, forsvarets ledelse mv. er snehvide, etniske danskere. Der er ingen “ambitiøse embedsmænd” med indvandrerbaggrund blandt dem.

Blandt de mest kendte advokater med indvandrerbaggrund finder vi den ungarsk-fødte Karoly Németh, Jacob Mchangama selv samt den iransk-fødte skuespiller og advokat, Nima Nabipour.

Redaktionerne i DR, TV2 og de landsdækkende dagblade er etnisk danske og snehvide. Blandt de kende journalister med indvandrerbaggrund er den tysk-fødte Leny Malacinski, den polsk-fødte Nathalie Ostrynski, den indisk-fødte Divya Das, den pakistansk-fødte Simi Jan og journaliststuderende Huda El Kot på Berlingske.

Det vrimler ikke ligefrem med ”inspirerende iværksættere” med indvandrerbaggrund. Den, der er mest kendt i offentligheden, er den polsk-fødte André Rogaczewski.

I det etablerede erhvervsliv er der ikke mange indvandrere, der er avanceret til ledelsesniveau. ISS er et godt eksempel. Mens halvdelen af ISS Danmarks 7.500 ansatte har indvandrerbaggrund, findes 86 pct. af medarbejderne med indvandrerbaggrund overvejende i det nederste lag af ISS-organisationen blandt de såkaldte first line-medarbejdere, der gør rent eller snitter grønt i danske kantiner. På ledelsesniveau har kun 16 pct. indvandrerbaggrund. ISS Danmarks direktion er etnisk dansk og snehvid.

Inden for de næste fem-ti år kan vi meget vel få den første højesteretsdommer med ikke-vestlig baggrund”, siger Jacob Mchangama.

Men sandheden er, at de mest prestigefyldte og fremtrædende magtpositioner i såvel den offentlige som private sektor i dette land er forbeholdt snehvide, etniske danskere. Det er derfor mere end tvivlsomt, at vi om 5-10 år ser den første højesteretsdommer med indvandrerbaggrund.

André Rossmann  

 

 

 

Kommentarer