Mange starter i solariet, mens de stadig er børn

Børn helt ned til 10 års alderen går i solarium, viser en ny rapport. Det vækker bekymring hos Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne, som efterspørger en 18 års aldersgrænse for brug af solarium. Det er nemlig særligt skadeligt for børn og unge.

Modermærkekræft er den hyppigste kræftform blandt unge, og brug af solarium øger risikoen for at udvikle modermærkekræft markant – især når du er ung. Tre ud af fire tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares ved solariebrug.

Ifølge en ny rapport fra Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne har hver tredje 15-20-årige prøvet at gå i solarium, og mange var meget unge den første gang, de lagde sig under den kunstigt fremstillede uv-stråling: 2 ud af 3 var under 16 år, og hele 20 pct. var mellem 10 og 13 år den første gang.

Jo yngre man er, desto farligere er brug af solarium

Solkampagnen har siden 2007 arbejdet for at få især unge til at ’slukke solariet’, og heldigvis er der i dag færre solariebrugere end dengang. Men der er stadig for mange, der går i solarium, og især den meget tidlige debut er bekymrende, mener Peter Dalum, der er projektchef i Solkampagnen:

– Jo yngre du er, desto mere skadeligt er det at gå i solarium, da celledelingen sker hyppigere, mens man er barn og ung, hvor kroppen er under udvikling. Vi bør alle sammen slukke solariet, men skal vi fokusere indsatsen et sted, er det vigtigst, at vi får vores børn og unge ud af solariekabinerne, forklarer Peter Dalum.

LÆS OGSÅ:  Skolebørn tvunget til at bekende sig til islam og bede til Allah

Behov for 18 års aldersgrænse for solariebrug

Oplysnings- og kampagneindsatser kan informere om risikoen ved solariebrug, men når der efter mere end 10 år med ’Sluk solariet’-kampagner fortsat er mange unge solariebrugere, tyder det på, at indsatsen ikke kan stå alene.

-Børn og unge kan ikke nødvendigvis overskue konsekvenserne af deres handlinger på længere sigt, og derfor er det vigtigt, at der ud over information også er nogle rammer, der sikrer, at de helt unge ikke udsættes for den stærke uv-stråling fra solarier, siger Jette Jul Bruun, der er underdirektør i TrygFonden.

Der er flere muligheder for lovmæssige tiltag, der vil begrænse unges brug af solarium, men ifølge Solkampagnens projektchef vil en 18 års aldersgrænse for solariebrug være et godt sted at starte. Og Danmark er faktisk et af de eneste lande i EU, der ikke har eller er i gang med at indføre en 18 års aldersgrænse for solariebrug.

-En aldersgrænse på 18 år vil sende et helt klart signal om, at solarier ikke er for børn. Erfaringer fra udlandet viser, at en indførelse af en aldersgrænse er et effektivt værktøj til at nedbringe antallet af unge solariebrugere, afslutter Peter Dalum.

————————————————————————-

Modermærkekræft og solariebrug

 • Jo yngre man er, jo farligere er solariebrug. Solariebrug øger risikoen for modermærkekræft med 20 pct. Går du i solarium, før du fylder 35 år, øges risikoen med 59 pct.
 • 3 ud af 4 tilfælde af modermærkekræft blandt solariebrugere under 30 år kan forklares med solariebrug.
 • Modermærkekræft er den kræftform, der hyppigst rammer de 15-34-årige.
 • Hvert år konstateres omkring 2.300 nye tilfælde af modermærkekræft i Danmark. Ca. 285 dør af modermærkekræft årligt.
 • Solarieforbrug estimeres som årsag til hhv. 8 pct. og 13 pct. af alle tilfælde af modermærkekræft hos mænd og kvinder.
LÆS OGSÅ:  Politi udsender besked til teenagere

————————————————————————-

Om rapporten ”Solarievaner blandt 15-20-årige 2018”

Rapporten er udarbejdet af Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens Solkampagne. Rapporten kortlægger solariebrug blandt danske unge i alderen 15-20 år i 2018. Rapporten belyser blandt andet:

 • Andelen af unge solariebrugere
 • Debutalder for solariebrug
 • Holdninger til en 18 års aldersgrænse for solariebrug.

Undersøgelsen er baseret på en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt 1.000 unge i alderen 15-20 år. Data er nationalt repræsentativt i forhold til køn, alder og region. Spørgeskemaundersøgelsen blev gennemført i oktober-november 2018 af analysebureauet Voxmeter.

Rapporten viser blandt andet, at:

 • 35 pct. af 15-20-årige har prøvet at gå i solarium, og 14 pct. har været i solarium mindst én gang i løbet af det seneste år.
 • 64 pct. af nuværende og tidligere solariebrugere var under 16 år første gang, de var i solarium. 20 pct. var 10-13 år.
 • 62 pct. af 15-20-årige mener, at der skal være en aldersgrænse på 18 år for solariebrug.

Rapporten kan læses her

————————————————————————-

5 myter om solariebrug

Der findes mange myter om solariebrug, og herunder finder du svar på nogle af de mest almindelige:

1) ”Det er en god idé at forberede kroppen på sydens sol ved at gå i solarium inden”

 • Falsk. Det anslås, at den farve, man får fra solariet, beskytter huden ligeså meget, som hvis man brugte en solcreme med faktor 2-4. Det vil sige, at det er en meget begrænset beskyttelse. På solferier anbefales det, at man bruger minimum faktor 30. Sammenholdt med den øgede risiko for modermærkekræft, som selve solariebesøget giver, er forbruning i solariet altså ikke den minimale ekstra beskyttelse værd.
LÆS OGSÅ:  Ældre mand tog kvælertag på 10-årig dreng

2) ”Solariebrug er kun farligt, hvis du bliver solskoldet”

 • Falsk. Uv-strålingen fra solarier er så kraftig, at det er dokumenteret, at den også er skadelig, selvom du ikke solskoldes.

3) ”Solariebrug er særligt skadeligt for børn og unge”

 • Sandt. Solariebrug er skadeligt for alle, men børn og unge er særligt udsatte, fordi deres krop er under udvikling. Går du i solarium, øges din risiko for modermærkekræft med 20 pct. Men går du i solarium, før du fylder 35 år, er din risiko øget med 59 pct.

4) ”Man skal bruge solarium for at få nok D-vitamin”

 • Falsk. Solarier udsender kunstig fremstillet uv-stråling, der markant øger risikoen for udvikling af hud- og modermærkekræft. Solarium er aldrig en sund kilde til D-vitamin, for det skader huden mere, end det gavner. Derfor fraråder vi solarium som kilde til D-vitamin.

5) ”Solariebrug er ikke farligt, hvis man kun bruger det sjældent”

 • Falsk. Selv hvis du bruger solarium sjældent, har du en øget risiko for at udvikle hud- og modermærkekræft.