Manipuleret lastbil kan koste bøde på 300.000 kroner

En lastbil med manipuleret hastighedsbegrænser, narkopåvirket fører og stribevis af fejl kan ende i bøde på 300.000 kroner til både fører og virksomhed

Tungvognsbetjente fra Tungvognscenter Øst i Midt- og Vestsjællands Politi bragte fredag den 25. september 2020 en lastbil til standsning ved Karlslunde, Greve, og nu kan en 31-årig fører fra Falster og en vognmandsvirksomhed på Sydsjælland kan forvente store bøder i sagen.

Betjentene kunne først og fremmest høre, at noget ikke var, som det skulle være, idet den ældre lastbil udsendte meget støj fra udstødningen. Derfor bragte betjentene lastbilen til standsning, hvorefter en gennemgående kontrol blev udført.

”Vores betjente har en høj faglighed i deres arbejde, og derfor kunne de blot ved lyden af lastbilen konstatere, at noget måtte være forkert ved den. De fik i sandhed ret, for flere forhold var ikke efter bogen,” siger leder af Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi, politikommissær Henrik Fobian.

Fører testet

Lastbilen blev kørt til Tungvognscenter Øst i Greve, hvor politiet foretog en kontrol af føreren. Her gav en narkometertest udslag på amfetamin, hvorfor føreren blev anholdt og sigtet for narkokørsel. Han blev kørt til sygehuset for at få udtaget en blodprøve, og når resultatet af denne foreligger, vil føreren høre nærmere om forholdet.

”Al narkokørsel er en alvorlig overtrædelse af færdselsloven, men jeg vil påstå, at denne overtrædelse var ganske farlig, da der var tale om et særdeles tungt køretøj. Indholdet af lastbilens sættevogn var blandt andet 28,5 tons varm asfalt, og det kan være en dødsfælde, hvis ikke føreren er ved sine fulde fem under kørslen,” mener politikommissær Henrik Fobian.

LÆS OGSÅ:  Fire narkokørsler i tonstunge lastbiler

Det skulle dog vise sig, at der også var andre grunde til, at den pågældende lastbil kunne være særdeles farlig på vejene.

Manipuleret

Lastbilen var indrettet med pyntegenstande, som skærmede udsynet for føreren, og der var påsat ulovlige lys og lygter, herunder ikke mindre end ti fjernlyslygter.

En bilinspektør blev indkaldt til at undersøge, om udstødningssystemet udsendte mere støj end tilladt for modellen, og bilinspektøren kunne konstatere, at den afgav støj væsentligt over det tilladte.

Hastighedsbegrænseren, der skal sikre, at lastbilen ikke kan køre hurtigere end 90 km/t, blev undersøgt på et autoriseret værksted, og her fandt politiet frem til, at hastighedsbegrænseren i mindst 14 tilfælde de senest fem dage havde været manipuleret.

I alt blev der udmålt 67 tilfælde, hvor lastbilen havde kørt mellem 95 og 120 km/t. Højest tilladte hastighed for en lastbil er 80 km/t.

Køre-hviletider

Chaufførens køre-hviletidsdata for de seneste 28 dage blev inddraget til yderligere undersøgelse. Her blev der konstateret tre tilfælde af store overtrædelser, blandt andet hvor føreren skulle afholde et opdelt dagligt hvil på først tre timer og senere ni timer – altså samlet set 12 timers hvil.

Optegnelserne viste dog, at hans samlede hviletid var under fire timer, og dermed manglede føreren over otte timers hvil.

I den daglige køretid for de seneste 28 dage kunne politiet desuden se, at føreren havde kørt i 16,5 time, selvom den daglige køretid ikke måtte overstige ti timer. Betjentene fandt også et enkelt tilfælde af manipulation med hviletidsoptegnelserne.

LÆS OGSÅ:  Lastbil fuld af fejl måtte blive holdende

 

Afgøres i retten

Lastbilen var registreret til synsfri sammenkobling, men skulle rettelig være registreret til fast kombination*. Derfor blev nummerpladerne afmonteret, og en ny lastbil blev sendt hurtigst muligt for at transportere den varme asfalt videre, før den stivnede.

”Jeg er tilfreds med, at vi fik stoppet denne ganske uforsvarlige kørsel. En lastbil med over 28 tons varm asfalt, med en påvirket fører, som ikke har holdt sine hvil, og som kører langt over den tilladte hastighed. Det er alvorligt, og det skal bøden selvfølgelig også afspejle,” siger politikommissær Henrik Fobian.

Sagen skal på et senere tidspunkt afgøres i retten. Føreren kan se frem til en bøde i omegnen af 100.000 kroner og en ubetinget frakendelse af førerretten i en længere årrække. Vognmandsvirksomheden kan se frem til en bøde i omegnen af 200.000 kroner.

Efterforskningen af sagen er endnu ikke afsluttet, og derfor kan virksomheden og føreren risikere sigtelse for flere forhold. Samtidig kan nogle af forholdene udgå fra sagen i løbet af efterforskningen.

 

Overblik over overtrædelserne:

  • For korte hvil
  • For lang køretid pr. døgn
  • Manipulation med hastighedsbegrænser
  • Manipulation med hviletidsoptegner
  • Narkokørsel
  • Ukorrekt grundregistrering
  • For høj hastighed
  • Begrænset udsyn grundet pyntegenstande
  • For meget støj fra udstødningssystemet

Der findes undtagelser for køre-hviletidsreglerne vedrørende kørsel med asfalt til reparation og vedligeholdelse af eksisterende vej, men undtagelsen er ikke gældende, når asfaltkørslen kombineres med almindelig godskørsel, som det var tilfældet i denne sag.

LÆS OGSÅ:  Tungvognskontrol – alvorlige fejl og mangler

*Fast kombination betyder, at lastbilen kun må sammenkobles med sættevogne, som er synet og registreret sammen med lastbilen.