Klumme: DF har sikret historisk stram udlændingepolitik, og der er mere på vej


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Lad det være sagt med det samme. Efter min mening yder 24nyt et vigtigt bidrag til mediebilledet i Danmark. Det skal de have ros for. Bestemt.

Så meget desto mere skuffede det mig at læse, at man mener, at det lave asyltal er blår i øjnene på danskerne. Et indvandrekritisk medie burde tværtimod anerkende de opnåede resultater.

Naturligvis er vi ikke i mål, men at tegne et billede af, at lave asyltal nærmest er ligegyldigt og dermed negligere det, er efter min opfattelse både forkert og uklogt, da det giver læseren det indtryk, at det hele også kan være lige meget.

Succes trods hårde odds

Et lavt asyltal er på ingen måder hverken lige meget eller ligegyldigt. Det er med til at give Danmark et tiltrængt pusterum, og det viser, at det nytter noget at støtte Dansk Folkeparti.

Det viser, at et stort Dansk Folkeparti kan få stramninger igennem, som rent faktisk virker, til trods for at der i udgangspunktet ikke er flertal for Dansk Folkepartis politik.

Naturligvis skal det med, at en flygtning typisk søger efter opholdstilladelser til ægtefælle og børn, og derfor kan et lavt antal asylansøgere på sigt blive højere, når man lægger det hele sammen. Men det er uomtvisteligt, at et lavt antal asylansøgere selvsagt også er med til at holde antallet af familiesammenførte nede. Og det er ubetinget godt for fædrelandet.

LÆS OGSÅ:  Vismændenes fald

Tusinder sendes ud årligt

I den forbindelse skal det også nævnes, at antallet af familiesammenførte er faldet fra ca. 11.600 i 2015 til ca. 4.600 sidste år. Ud af disse er det ca. 1.000, der er blevet familiesammenført med en herboende flygtning. Og det tal kommer længere ned, hvis vi bevarer flertallet efter valget.

Læg dertil de mange tusinde uønskede udlændinge (afviste asylansøgere, udsendte kriminelle udlændinge etc.), som Danmark hvert år sender ud af landet.

Og så har jeg slet ikke nævnt alle dem, der er blevet afvist i forbindelse med grænsekontrollen på den dansk-tyske grænse. Nej, det er på ingen måde ligegyldigt eller tæt på at være ligegyldigt. Det gør tværtimod en forskel.

Har sikret danmarkshistoriens strammeste

Jeg kan sagtens forstå en undren og frustration over, at der ikke sker endnu mere. Men det må ikke brede sig til mismod hos læseren.

De seneste fire år har Dansk Folkeparti sikret den strammeste udlændingepolitik i nyere tid. Den kurs skal vi død og pine holde og udbygge – ikke mindst med den nye hjemsendelsespolitik, som ændrer hele tilgangen til udlændingepolitikken. Fra fokus på integration til fokus på hjemsendelse.

Vi skal tage resultaterne til os, og så skal vi have mere af det, der virker og det skal vi have af hensyn til fædrelandet og de kommende generationer.

LÆS OGSÅ:  Klumme: Regeringens "manddomsprøve"

Det er det lange seje træk, der bliver det afgørende i kampen for dansk kultur og imod politisk islam. Sådan må det være i et parlamentarisk system, hvor der skal samles 90 mandater for hver eneste stramning.