Medarbejderne i byggeriet arbejder færre timer

Medarbejderne i bygge- og anlægsbranchen arbejdede 0,6 procent færre timer i 2. kvartal i år, end de gjorde i 1. kvartal. Det fremgår af arbejdstidsregnskabet fra Danmarks Statistik, og det viser, at der er knap så meget gang i byggeriet som tidligere.

De fleste nøgletal peger i øjeblikket i retning af, at aktiviteten i byggeriet flader ud efter en periode med meget høj vækst.

– Arbejdstidsregnskabet er den mest præcise opgørelse af beskæftigelsen, og de nye tal dokumenterer, at både byggeaktiviteten og det samlede arbejdsmarked bremsede lidt op i 2. kvartal efter seks års fremgang, siger Dansk Byggeris cheføkonom Bo Sandberg.

Mindre overarbejde

I byggeriet steg beskæftigelsen ganske vist marginalt med 0,1 procent i 2. kvartal, men den arbejdstid, der blev præsteret, faldt altså med 0,6 procent.

– Antallet af medarbejdere bliver altså fastholdt, men de arbejder lidt færre timer. Det skyldes blandt andet færre overarbejdstimer. Samme tendens viste sig også i de seneste løntal fra Dansk Arbejdsgiverforening, hvor man så et fald i genebetalingerne i 2. kvartal, siger Bo Sandberg.

Dansk Byggeri venter en flad udvikling i beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen i resten af året og faldende beskæftigelse fra nuværende høje udgangspunkt til næste år. Til oktober kommer Dansk Byggeri med en opdateret økonomisk prognose, hvor man for første gang giver sit bud på bygge- og anlægsaktiviteten i 2021.