Meddelelse fra Beredskabsstyrelsen

Redningsberedskab og politi arbejder pt. med en større naturbrand vest for Hove by i Nordsjælland.

En større naturbrand vest for Hove Nordsjælland udvikler kraftig røg omkring Hove Møllevej og i østlig retning.

Beboere i området bedes holde sig inden døre og lukke døre og vinduer.

Der er ikke fare ved indånding.

Hove Møllevej er vanskelig passabel grundet opmarch af redningskøretøjer

Nordsjællands politi forventer at udsende yderligere info omkring kl. 1530

Kommentarer