Meddelelse fra politiet ang .brand

Afvarsling: Brand i bygning på Industrivej i Padborg er under kontrol

Branden på industrivej 5A i Padborg er nu under kontrol og udvikler ikke længere sundhedsskadelig røg. Derfor ophæves den tidligere varsling.

Personer i det berørte område kan igen gå udenfor.

Der opfordres til, hvis det er muligt, at viderebringe denne meddelelse til andre personer i området.

Hvis man har indåndet røg fra branden og bliver dårlig, skal man kontakte (lægevagten / nærmeste skadestue) for at blive tilset.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)