Mellemøstlige tilstande i Danmark? Flere skyderier inden for det seneste døgn mellem “grupperinger” i Vollsmose

Der har inden for det seneste døgn været skudt med flere skydevåben i Bøgeparken og på Korsløkkevej, hvilket formodes at have sammenhæng med en konflikt mellem forskellige grupperinger i Vollsmose og Korsløkkeparken, som fra tid til anden blusser op.

Som følge af ovenstående skyderier frygter Fyns Politi, at det kan komme til yderligere voldelige konfrontationer mellem medlemmer af grupperingerne under anvendelse af våben, da det ovenstående har godtgjort, at konflikten er blusset op på det seneste. Besiddelse og anvendelse af våben i det offentlige rum er helt uacceptabelt og kan indebære fare for borgernes liv, helbred eller velfærd.

Politiet har derfor besluttet, at der inden for den nedenstående afgrænsning oprettes en visitationszone i medfør af politilovens § 6 fra den 13. juli 2018 kl. 17.00til den 26. juli 2018 kl. 12.00.

Der henvises til det vedlagte kort med det nærmere geografiske område, der i øvrigt er afgrænset indenfor følgende:

Nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen, mod øst langs Odense Å og Lindved Å til Nyborgvej, mod syd Nyborgvej og Munkerisvej til Ørbækvej og mod vest Ørbækvej og Ejbygade til nord for Martinsminde havekoloni/Hindehøjen.

Baggrunden for den geografiske udstrækning er, at de implicerede grupperinger er særdeles mobile og hele tiden flytter sig. På den anden side er der lagt vægt på, at de i indledningen nævnte skyderier er foregået i Vollsmose og ved Korsløkkeparken. Hvis politiet skal have mulighed for at foretage visitationer for ulovlige våbenbesiddelser, skal dette kunne ske både i umiddelbar nærhed af de kendte aktuelle adresser og opholdssteder, men også i et større afgrænset område.

Visitationszonen udløber den 26. juli 2018 kl. 12.00Der vil være mulighed for forlængelse. Visitationszonen gælder alle periodens dage og 24 timer i døgnet.

Politiet vil i perioden have særlig fokus på den tryghedsskabende patruljering i disse områder.