Mentale tilfælde på venstrefløjen


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Enhedslistens byrådsmedlem Niels Rolskov og S-byrådspolitiker Seyit Ahmet Özkan føjer sig til den lange række af patologiske danske antisemitter. Myter og løgne om Israel og jøder, som det officielle Danmark spreder, er med til at skabe et klima, hvor jødehadet blomstrer.

Af klummeskribent André Rossmann –  cand. ling. merc. og selvstændig konsulent.

Patologisk antisemitisme siden 1600-tallet

Det jødiske samfund i Danmark har oplevet antisemitisme lige siden 1600-tallet. Både på venstre- og højrefløjen har politikere, medierne og intellektuelle medvirket til at stemple jøderne som en kollektiv trussel mod det danske samfund ved at fremstille det jødiske mindretal som ondskabsfuldt, grisk og farligt. I mellemkrigstiden var danskernes antisemitiske fordomme kombineret med racetænkning, som både indebar stereotyper om fysiologi og åndelige egenskaber. 

André Rossmann er fast klummeskribent på 24NYT. Han er cand. ling. merc. og selvstændig konsulent.

Under den anden verdenskrig stak mange danskere deres jødiske medborgere, som blev fanget og sendt til Theresienstadt og andre koncentrationslejre. En lang række historikere har dokumenteret, at redningsaktionen i Gilleleje var en lukrativ forretning for fiskerne, der har tjent styrtende med penge på at sejle danske jøder til Sverige. Det var således ussel købmandskab og kræmmermentalitet, og ikke idealisme, der drev værket i Gilleleje, men det er fortrængt i den kollektive danske selvopfattelse.

Elitens antisemitisme

I perioden 1945-1968 var Danmark officielt en stor ven af staten Israel, og mange danske unge tog på kibbutzophold. Efter 1968 er sammenblandingen af had til Israel og had til jøder imidlertid blevet så stærk, at den bl.a. førte til bombeangrebet mod synagogen i København i 1985, hvor mange blev såret. Den berygtede Blekingegadebande førte lister over danske jøder, som banden muligvis sendte videre til terrorister i Mellemøsten. I bogen Zionismens Israel har Anne Grete Holmsgaard (i dag medlem af SF) og Kit Broholm (i dag medlem af Alternativet) fremstillet jøderne som et kapitalistisk og stærkt pengeinteresseret folkefærd.

Siden starten af 1980’erne har det danske establishment – politikere, regeringsmedlemmer, folketingsmedlemmer, opinionsdannere, journalister, kulturpersonligheder mv. –  i stigende grad gjort Israel og jøder til legitime mål for danske og muslimske antisemitter gennem deres stærke og vedholdende anti-israelske retorik. Især den danske venstrefløj har været og fortsat er aktiv med antijødisk og anti-israelsk propaganda og voldelige angreb på jøder og jødiske institutioner. Palæstinenserne dyrkes som vor tids jøder og jøderne og israelerne betragtes som vor tids nazister. De rabiate på venstrefløjen kamuflerer deres antisemitisme ved at påstå, at kritikken af Israel ikke er udtryk for jødehad, men i praksis er kritikken af Israel gennemsyret af elementer fra den klassiske antisemitisme, hvor jøder dæmoniseres og fremstilles negativt.

Flere danske politikere, heriblandt Mogens Lykketoft, Torben Lund, Martin Lidegaard og Zenia Stampe, er gentagne gange kommer med voldsomme udfald mod Israel. Lykketoft, der har støttet alle anti-israelske boykotkampagner og resolutioner i internationale fora, herunder FN, er flere gange kommet på kant med israelske topembedsmænd, der har karakteriseret ham som ”jødehader” og ”antisemit”. Og Zenia Stampe fra Radikale Venstre, har på Facebook skrevet, at hun opfatter Israel som værende et racistisk apartheid-land, der udfører etnisk udrensning mod palæstinenserne.

Dansk støtte til terroristerne

Danmark er et af de lande i verden, der bidrager mest til det korrupte palæstinensiske styre. Pengene bevilges år efter år med støtte fra samtlige danske partier undtagen DF. VLAK-regeringen anser Palæstina som et prioritetsland, og udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) har netop flottet sig ved at uddele 450 mio. kr. til palæstinensiske organisationer over de kommende 5 år. Bl.a. til BADIL, som støtter boykot af Israel, ønsker ”én afzioniseret, palæstinensisk stat” og åbent publicerer antisemitiske plakater, der opfordrer til udslettelse af Israel.

Når det danske Folketing bevilger penge til Palæstina, er der ingen krav om, at pengene ikke bruges til æresdrab eller terrorisme, promovering af had til Israel, finansiering af våben der bruges mod Israel, gravninger af terrortunneller, eller at de ikke skal ryge lige ned i lommerne på den korrupte palæstinensiske administration eller dennes bankkonti i Schweiz. Den danske støtte bruges til ikke alene anti-israelsk, men også antisemitisk propaganda i selvstyrets skoler og medier, hvor børnene og borgerne fyldes med formørket vrøvl om, at Jerusalem og Israel altid har været arabisk, og at jøder intet har at gøre i denne by eller i Israel. Både Hamas i Gaza og Fatah på Vestbredden modtager danske penge, som bruges på at hædre og belønne de terrorister og mordere, der sidder rundt omkring i israelske fængsler.

Mediernes intense jødehad

De danske medier har i vid udstrækning fungeret og fortsat fungerer som talerør for muslimsk, anti-israelsk propaganda. Medierne manipulerer med historiske fakta og dækker udviklingen i Mellemøsten på en måde, så Israel fremstår som alt andet end det demokrati, det er. Mens medierne systematisk undlader at rapportere om palæstinensernes terroraktioner og krigsforbrydelser, kommer de med det samme på banen med anti-israelske overskrifter, når landet træffer sine fuldt lovlige og berettigede modforanstaltninger. Venstrefløjspolitikere og venstrefløjspressen, ikke mindst Politiken og Information, dyrker intenst had til Israel og jøderne. Under den sidste Gaza-konflikt nåede mediernes anti-israelske smedekampagne nye højder.

Antisemitisme i parallelsamfundene

Flygtningestrømmen har medført en kraftigt stigende antisemitisme i Danmark, idet muslimske flygtninge og migranter stammer fra kulturer, hvor intolerance og hadet til jøder er fast inventar. Den klassiske antisemitiske fremstilling af jøder som pengeelskende, grimme, onde mennesker med store næser og krumme rygge får jævnligt i dag spalteplads i de arabiske landes medier.

Hele den arabiske verden er gennemsyret af rendyrket jødehad. Hitlers “Mein Kampf” hitter på bestsellerlisterne. Udslettelsen af staten Israel er på skoleskemaet fra de små klasser. Beklagelser over, at Hitler ikke “fik gjort arbejdet færdigt,” er mainstream, og idéen om, at det er helt legitimt og prisværdigt at dræbe civile jøder, promoveres systematisk, ikke mindst blandt palæstinenserne. Mange europæiske muslimer har taget den primitive arabiske antisemitisme med sig til Europa. Blandt danske muslimer er ordet ”jøde” et udbredt skældsord, og imamerne omtaler jøder som aber og svin.

Den tiltagende antisemitisme i Danmark kommer til udtryk i mange sammenhænge. Arabiseringen af København er fremskreden med had til jøder og patologisk afsky for Israel. Jødiske forretninger bliver smadret, og der begås hærværk mod jødiske skoler. Danske skoler fraråder jødiske forældre at vælge disse til deres børn. Mens Hizb-ut Tahrir kan samle 1.000 tilhængere i Nørrebro Hallen uden behov for politibeskyttelse, kan jøderne ikke holde Bar Mitzvah uden vagter. Fra officielt hold accepteres det, at der er dele af Danmark, hvor det er farligt at gå med kalot. Kors, tørklæder og burka kan man derimod uden fare færdes med overalt.

Jødernes mentale Holocaust

Det muslimske mindretals aggressive adfærd betyder, at de velintegrerede jødiske mindretal må dyrke sin religion og gå i skole under konstant politibevogtning, hvilket kræver enorme ressourcer. Den snigende og vedvarende islamisering af det danske samfund på alle niveauer og den sympati og tolerance, som det officielle Danmark udviser for det muslimske mindretal, har skabt en mental ghetto, hvor danske jøder lever et liv med angst, ydmygelser, chikaner og politibevogtning døgnet rundt.

Igennem århundreder har de danske jøder ellers integreret sig i samfundet og ydet deres bedste. De har bidraget flot til dansk kultur, handel, økonomi, journalistik, kultur og videnskab med fremtrædende personligheder som bl.a. tobaksfabrikanten og kunstsamleren Heinrich Hirschsprung, fysikeren Niels Bohr, Berlingskes redaktør Mendel Levin Nathanson og Politikens chefredaktør Herbert Pundik, samt politikere som Herman Bing, Isi Foighel og Arne Melchior. På kulturens område findes en perlerække af store navne som humoristen Victor Borge, kritikeren Georg Brandes, sangerinden Raquel Rastenni, forfatteren og instruktøren Sam Besekow, musikfamilien Koppel, teaterinstruktøren Emmet Feigenberg, filminstruktøren Susanne Bier, forfatteren Samuel Rachlin, journalisterne Bent Blüdnikow og Martin Krasnik, skuespilleren Kim Bodnia, kunstneren Peter Brandes, arkitekten Arne Jacobsen, violinisten Nikolaj Znaider og mange andre.

De danske jøder er et smukt eksempel på en vellykket integration, hvor et mindretal bliver til en positiv del af samfundet, samtidig med at det har bevaret sin identitet. I stedet har Danmark fået et nyt, muslimsk mindretal, som bidrager med ghettoområder, analfabetisme, parallelsamfund, intolerance, social kontrol, kriminalitet, religiøs ekstremisme og i yderste instans terror. Et mindretal, som vender sig imod Danmark og er totalt uinteresseret i at tage del i det danske samfund.

Flere mentale tilfælde på venstrefløjen

I det politiske klima, som fremelsker antisemitisme, føjer Niels Rolskovs og Seyit Ahmet Özkans konspirationsteori om, at jøderne er dybt involveret i IS, sig til den lange række af lignende gakgak-teorier, der florerer i den muslimske verden. F. eks. at det var jøderne, der stod bag 9/11, eller bragte den sorte død til Europa i det 14. århundrede.

Den israelske ambassadør Barukh Binah har sagt meget diplomatisk, at han kunne ”vælge at slå Rolskovs og Özkans konspirationsteori hen som et mentalt tilfælde”. Det kan dog næppe overraske nogen, at det netop er på den hjernemæssigt mindrebemidlede danske venstrefløj, der er gennemsyret af et patologisk jødehad, at den slags absurde konspirationsteorier florerer.

  .................

24NYT modtager IKKE mediestøtte. Klik her og støt med 1,- om dagen

Få avisen leveret gratis på mail

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb