Mere praktisk undervisning styrker eleverne – men ikke nok

Dansk Byggeri er glad for den brede politiske aftale, der betyder, at eleverne i folkeskolens ældste klasser kan se frem til mere praktisk undervisning og får ret til mere erhvervspraktik. Men underdirektør Louise Pihl havde gerne set, at det var blevet obligatorisk.

Et bredt politisk flertal i folketinget har lavet en aftale, som blandt andet betyder, at eleverne i syvende klasse skal vælge enten et praktisk eller musisk valgfag, som de skal have de næste to år. Og at eleverne får ret til en uges erhvervspraktik i både ottende og niende klasse.

– For Dansk Byggeri er det vigtigt, at de praktiske fag bliver prioriteret på linje med de almene fag. Aftalen sender et klart signal om, at praktiske færdigheder er en værdifuld og ikke mindst efterspurgt kompetence hos de unge, siger underdirektør i Dansk Byggeri Louise Pihl.

Mere ambitiøs aftale

Men Dansk Byggeri ville gerne have haft en endnu mere ambitiøs aftale.

– En bred aftale om at styrke de praktiske elementer i folkeskolen sender et tydeligt signal til både børn og voksne om, at elevernes praktiske evner og udvikling bliver værdsat i langt højere grad end tidligere. Men der skal ikke være tvivl om, at vi hellere havde set, at håndværk og design var blevet et obligatorisk fag i de sidste skoleår, siger Louise Pihl.

Virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen efterlyser unge med kompetencer som for eksempel kendskab til materialer, entreprenørskab og løsning af praktiske problemer. Og Louise Pihl håber, at skolernes større fokus på det praktiske vil være med til at spire nogle tidlige håndværkerdrømme hos eleverne – meget gerne i samarbejde med de lokale erhvervsskoler.

LÆS OGSÅ:  Danskernes appetit på sommerhuse stiger

Erhvervspraktik burde være obligatorisk

Dansk Byggeri ville også have foretrukket, at erhvervspraktikken i 8. og 9. klasse var blevet obligatorisk.

– Det er ærgerligt, at partierne ikke har prioriteret elevernes møde med erhvervslivet højere. Når eleverne er ude i erhvervspraktik, får de jo netop øjnene op for de mange muligheder, der er for at gøre karriere i det private erhvervsliv, siger underdirektør Louise Pihl, Dansk Byggeri.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)