Mette F. har fejlet i forbløffende grad

Regeringens håndtering af coronakrisen har været stærkt kritisabel, konkluderer prof. Christian Bjørnskov, Aarhus Universitet, og Otto Brøns-Petersen, Cepos, i Berlingske.

Danmark kunne have undgået væsentlige omkostninger og usikkerhed, hvis regering og myndigheder havde handlet transparent og brugt den internationale viden, der blev tilgængelig fra midten af marts.

Siden starten af marts har det været en klar og alvorlig politisk fejl, at regeringen ikke har taget den nye internationale viden om epidemien nok i betragtning.

Regeringen har været uvillig til at fremlægge helt fundamentale oplysninger om grundlaget for modelberegninger. Det gælder f.eks., på helt uhørt vis, for Statens Serum Institut, der først efter betydeligt pres har udleveret beregningsgrundlag og rådata.

Regeringen var ligeledes meget længe om at fremlægge økonomiske vurderinger af nedlukningens nationaløkonomiske konsekvenser – som bliver det kraftigste tilbageslag siden krigen.

Regeringens krisehåndtering har betydet, at de økonomiske tab rammer skævt i det danske samfund. Mens jobtabet er stort set fraværende i den offentlige sektor, lider særligt serviceerhvervene voldsomt.

Store dele af Danmarks enorme underskov af små virksomheder kunne have undgået væsentlige tab og risici, hvis regeringen havde reageret på den nye viden, der er kommet frem siden midten af marts.

Med stor magt kommer som bekendt et stort ansvar. Statsminister Mette Frederiksens regering har i forbløffende grad fejlet i at leve op til dette ansvar.

Kommentarer