Midlertidigt droneforbud til Folkemødet 2024

Bornholms Politi indfører et midlertidigt droneforbud til Folkemødet 2024 af sikkerhedsmæssige årsager.

 

I forbindelse med Folkemødet 2024 etableres der af sikkerhedsmæssige årsager en midlertidig dronezone over området omkring Folkemødet. Dronezonen kan ses på www.dronezoner.dk

Det er muligt at søge dispensation til droneflyvning efter gældende regler indenfor zonen. En dispensation er betinget af, at fjernpiloten har et dronekompetencecertifikat A2 og samtidig flyver med en drone, der ikke vejer mere end 249 gram.

Ansøgning om dispensation skal sendes direkte til Bornholms Politi på mail til bornh@politi.dk.

Af ansøgningen skal fremgå:

  • navn
  • cpr-nummer
  • telefonnummer til fjernpiloten
  • droners og dertilhørende controllers serienumre

Der skal endvidere vedhæftes kopi af dronekompetencecertifikat A2.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)