Midlertidigt hotspot i Jomfru Ane Gade

Nordjyllands Politi indfører i den kommende weekend, fredag d. 31. juli og lørdag d. 1. august 2020, et midlertidigt såkaldt hotspot, som gælder i Aalborg festgade, Jomfru Ane Gade. Endvidere opsættes skiltning.

Politiet iværksætter dette tiltag, fordi patruljetilsynet efter genåbningen af dele af restaurationsmiljøet i Jomfru Ane Gade har konstateret, at gæsterne forsamles uden for på gaden, når værtshusene lukker kl. 24.

Og politiet vil have mulighed for at modvirke en eventuel sammenstimlen af personer uden for restaurationerne i Jomfru Ane Gade, der kan give risiko for nye smittekæder.

”Med oprettelse af et midlertidigt hotspot sender vi et signal om at huske hinanden på fornuftig adfærd med afstand, håndhygiejne og at optræde hensynsfuldt, når vi er sammen i det offentlige rum,” forklarer den ansvarlige for politiets indsats, vicepolitiinspektør Henrik Skals.

Øget patruljering

At Jomfru Ane Gade fra fredag er et hotspot betyder, at politiet har mulighed for at gribe ind og indføre et midlertidigt opholdsforbud i festgaden – hvis man vurderer, at smitterisikoen er for stor, fordi alt for mange mennesker forsamler sig på et lille område.

”Det handler om at reducere muligheden for, at der opstår større forsamlinger og dermed potentiel risiko for ny smittespredning,” siger vicepolitiinspektør Henrik Skals, og han tilføjer om tiltaget:

”Derfor vil borgerne også kunne se en øget tilstedeværelse af politi i området omkring Jomfru Ane Gade, fordi vi som en del af indsatsen iværksætter et skærpet patruljetilsyn med festgaden.”

LÆS OGSÅ:  Østjyllands Politi opretter tre hotspots i Aarhus

Skilte opsættes

Det indebærer ligeledes opsætning af skiltning ved Jomfru Ane Gade for at gøre opmærksom på muligheden for at udstede et opholdsforbud.

”Vælger vi at udstede et sådant opholdsforbud, så vil det betyde, at man ikke vil have mulighed for at tage ophold i selve Jomfru Ane Gade, men man kan stadig passere igennem det. Det kan, som sagt, være en mulighed for os at tage i brug, hvis der efter en konkret politifaglig vurdering sker sammenstimlen i weekenden,” fortæller Henrik Skals.

Nordjysk samfundssind

Vicepolitiinspektøren understreger, at man har en god dialog med både restauratører i Jomfru Ane Gade og Aalborg Kommune, der er vejmyndighed: Og derfor forventer vicepolitiinspektøren da heller ikke, at det midlertidige hotspot vil give anledning til store udfordringer.

De overvejende erfaringer under corona-situationen er nemlig, at langt de fleste nordjyder indtil videre har udvist en høj grad af samfundssind og efterfulgt myndighedernes retningslinjer, ligesom man også har efterkommet politiets løbende anvisninger, når det har været nødvendigt.

”Vi har kunnet klare det meste med en god dialog, og det er også vores udgangspunkt i Jomfru Ane Gade – men vores patruljer har naturligvis mulighed for at gribe ind, hvis der skulle være nogle få, der ikke retter sig efter politiets anvisninger,” siger Henrik Skals.

Mange små grupper bliver hurtigt til én stor. Søg væk fra området, hvis det ikke er muligt at holde afstand til andre. Politiet kan indføre et midlertidigt opholdsforbud i området, hvis det vurderes, at smitterisikoen er for stor på grund af for mange personer på samme sted. Også selv om de udgør mange små grupper. Overvej derfor, om I skal finde et andet sted at opholde jer.

LÆS OGSÅ:  Politiet ophæver hotspot-område

Nordjyllands Politi opfordrer til, at man fortsat følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger for at undgå smittespredning, blandt andet handler det om, at man holder god afstand, udviser hensyn – og husker at vaske hænder og spritte af.