Midlertidigt militært område i Køge

Midlertidigt militært område på Køge Havn frem til fredag den 3. januar 2020 kl. 12.00.

Midt- og Vestsjællands Politi har truffet aftale med Forsvaret om etablering af et midlertidigt militært område på Køge Havn i perioden 2. januar 2020 kl. 12.00 til 3. januar 2020 kl. 12.00.

Det midlertidige militære område er etableret i forbindelse med bevogtning af en container med ammunition, som afventer afgang fra Køge Havn.

Opbevaringen sker på et adgangssikret område på Køge Havn, og området er bevogtet af Forsvaret.

Det midlertidige militære område ophæves den 3. januar 2020 kl. 12.00.