Millionbevilling til forskning i diabetisk øjensygdom

Diabetisk øjensygdom er den hyppigste komplikation ved diabetes og den førende årsag til svært synstab og blindhed for personer i den erhvervsaktive alder.

Man har tidligere betragtet øjet som et isoleret organ, men de senere års forskning har vist, at sygdomme og behandlingstiltag rettet mod kroppens øvrige organer ofte afspejles i øjets nethinde.

-Ved at studere nethinden kan man faktisk se tegn på adskillige sygdomme, tilstande og komplikationer, som vi ellers vil have svært ved at opdage på et tidligt stadie, forklarer Jakob Grauslund, professor i øjensygdomme på SDU.

Øjnene afslører sygdomme

Han forklarer, at patienter med diabetes i vidt omfang får problemer med synet, og at de derfor går til regelmæssig øjenscreening hos øjenlæger eller på sygehus.

Ved undersøgelser hos øjenlægerne kan man nogle gange finde frem til andre tilstande og komplikationer, som med fordel kan behandles.

-Med nye scanningsmetoder kan vi i øjet se tegn på eksempelvis hjertekarsygdom og mentale lidelser. Netop disse sammenhænge er meget dårligt belyste, og derfor ønsker vi med den flotte projektstøtte fra VELUX FONDEN at benytte de unikke danske registre til at undersøge det sande billede hos hele den del af den danske befolkning, som har diabetes.

Håber på bedre diagnoser og behandling

Med bevillingen fra VELUX FONDEN på 6,7 millioner kroner vil Jakob Grauslund og kollegerne i Forskningsenheden for Oftalmologi samtidig arbejde på at vurdere, om risikoen for diabetisk øjensygdom bliver højere eller lavere, hvis patienterne samtidig har andre sygdomme eller får bestemte behandlinger.

-Vi ønsker kort sagt at se på sammenhænge mellem diabetisk øjensygdom og en lang række andre sygdomme, behandlinger og komplikationer, fortæller Jakob Grauslund.

– Håbet er, at vi med øjenundersøgelser bedre og tidligere vil kunne diagnosticere sygdomme uden for øjet, hvilket kan gøre os i stand til at tilbyde bedre behandlingsmuligheder.