Mindre trafikstøj er langt vigtigere for danskerne end mere motorvej

Transport-udspil: Kun 6 % af danskerne har ’nærhed til motorvej’ i top 3 på ønskesedlen til et kommende hjem, mens 27 % vægter højt at bo uden trafikstøj. Motorveje giver dog også medvind til et område

Regeringen lægger op til mere motorvej for milliarder af kroner i et nyt transportudspil, men hurtigere og mere fremkommelig asfalt står langt nede på boligjagten hos danskerne. Motorvejene er alligevel et plus for et område, vurderer Home.

Det viser en stor rundspørge blandt 2034 danskere, som analysevirksomheden YouGov har gennemført for ejendomsmæglerkæden Home. Undersøgelsen er gennemført i forbindelse med det årlige flyttebarometer fra Home*.

Respondenterne skulle pege på de tre vigtigste prioriteter til en kommende boligs beliggenhed.

  • Kun 6 % af danskerne har ’nærhed til motorvej/hovedvej’ på deres top 3.

  • Hele 27 % har ønsket om at bo ’uden støj, forurening og lugtgener’ fra eksempelvis trafik på deres top 3.

  • Spørgeresultater – incl. på landsdele og aldersgrupper – er vedhæftet.

Indsats mod trafikstøj

– Et hjem uden støj mm. er på danskernes samlede top 3 over de mest betydende faktorer for beliggenheden af deres hjem. Nærhed til motorvej står næstsidst på listen, slår Michael Dalsager, der er boligmarkedsanalytiker og talsperson i Home-kæden.

Derfor er det også meget vigtigt, at regeringen opprioriterer indsatsen mod støj i forbindelse med de nye vejprojekter – med højere støjskærme og mindre larmende asfalt som planlagt i udspillet.


– En hverdag uden støj og røg betyder langt mere for vores velbefindende end adgangen til den nemme og hurtige transport til jobbet. En motorvej i nærheden er et plus for mange, men vi vil bare helst ikke have den i nabolaget, siger Michael Dalsager og uddyber:

Motorvej tiltrækker børnefamilier

– En motorvej er også positivt for et område – fordi motorvejen kan være med til at holde på arbejdspladser, tiltrække nye virksomheder og udvikle turismen. Og den hurtige vejtransport betyder mere for småbørnsfamilierne, det viser undersøgelsen også, fordi de så kan komme hurtigere frem og tilbage fra jobbet og hjem til børnene, så en motorvej kan også tiltrække nye borgere.

Eksempelvis har forlængelsen af Holbækmotorvejen (Rute 21) med 20 kilometer motortrafikvej ud til Odsherred haft stor betydning – blandt andet for boligmarkedet, nævner Home. Odsherred Kommune er landets største sommerhus-kommune – og afstand og transporttid har betydning for sommerhus-ejerne og folk der skal pendle i dagligdagen.

  • Set på landsdele er der i de store træk ikke den store forskel på ønsket om motorvej. Kun på Fyn og i hovedstadsområdet er der en tendens til en smule større betydning med hhv. 9 % og 8 %, der peger på nærhed til store veje som det vigtigste – mod landsgennemsnittet på 6 %.
  • Flere danskere vægter i øvrigt kollektiv transport højere end motorvej ifølge undersøgelsen. 25 % har punktet på deres top 3 – og ønsket indtager en samlet 4. plads – men her spiller alderen også ind. De unge uden børn er mest afhængige af offentlig transport, mens de unge familier, typisk med bil, er mindst.
  • ’Tæt på indkøbsmuligheder’ og ’tæt på skov eller anden natur’ anser flest danskere som de to vigtigste parametre for, hvor de vil have adresse.

*Undersøgelsen er gennemført af analyseinstituttet YouGov. Der er i alt gennemført 2034 CAWI-interview med danskere i alderen 18+ år, i perioden 1. – 7. februar 2021.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)