Minister fastholder lavere fartgrænser på motorvej

Et pilotprojekt viser, at lavere fartgrænser sparer naboer for en smule trafikstøj. Minister fastholder derfor de nuværende hastigheder på inderste del af motorvej.

Vejdirektoratet har siden efteråret 2020 haft et pilotforsøg med nedskiltning af hastigheden på den inderste del af Holbækmotorvejen mellem Folehaven og Motorring 3. Forsøget viser, at den lavere hastighed reducerer støjen for naboerne. De fleste støjreduktioner ligger i spændet 0-1 dB, mens enkelte naboejendomme opnår reduktioner på knap 2 dB.

– Støj er et stort problem for naboerne til de store veje. Derfor har et bredt flertal i Folketinget også afsat tre milliarder til en støjpulje til blandt andet opsætning af et stort antal støjskærme. Men der skal arbejdes på mange fronter, og fart er et af værktøjerne. Hastighedsforsøget viser, at vi kan dæmpe støjen en smule, og det skal vi tage med, siger transportminister Benny Engelbrecht, og tilføjer:

– Forsøget viser også, at der er brug for at håndhæve hastighedsgrænserne, og derfor er jeg også glad for, at der i infrastrukturaftalen er beslutte at lave forsøg med støjstærekasser. For den fulde effekt får vi først, når hastigheden kommer ned på det tilladte.

Forsøget viser, at selvom den faktisk kørte hastighed er gået ned, er den stadig over hastighedsgrænserne. På delstrækningen, hvor der er nedskiltet til 60 km/t, er gennemsnitshastigheden for eksempel kun faldet fra 89 til 76 km/t, og støjmålingen viser en støjreduktion på 0,5-0,7 dB.

LÆS OGSÅ:  Mand taget med økse i nattelivet

Den faktisk kørte hastighed har medført en støjreduktion på 0-1 dB for størstedelen af naboejendommene (3.200), mens de øvrige har fået en støjreduktion på ca. 1-2 dB (392). Hvis det i stedet forudsættes, at trafikkanterne overholder de skiltede hastigheder, er det beregnet, at ca. halvdelen af naboejendommene (1.713) vil opnå en reduktion på mere end 1 dB, hvoraf 211 af boligerne får en reduktion på 2-3 dB, mens 37 af boligerne får en reduktion på 3-4 dB.

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)