Muslimerne og venstrefløjen modarbejder integrationen

Som fundamentalistisk imam var Ahmed Akkari med til at sætte verden i brand under Muhammedkrisen, skriver Berlingske. I dag peger han på faren ved at ignorere de islamistiske kræfter, der udøver magt og kontrol over en bekymrende stor andel af de danske muslimer, og dermed effektivt saboterer integrationen i det danske samfund.

Også partierne i rød blok modarbejder integrationen, idet de målrettet fisker stemmer i minoritetsmiljøerne og dermed styrker de reaktionære kræfter. ”Vi så det ved sidste valg, hvor Enhedslisten og de Radikale søger stemmer via foreninger i Gjellerup, Odense og Mjølnerparken”, siger Akkari. ”Det går ud over dem, der i forvejen er ressourcesvage (muslimer – red.),  fordi de går til eliten i håbet om flere rettigheder, men eliten bruger dem til at få magt og holder dem fast i traditionalismen”.