Muslimsk indvandring stopper frie valg for danske unge

Den voksende udfordring med etnisk opdelte gymnasier betyder, at folketingspolitikere arbejder på fuld kraft på at designe nye fordelingsregler for gymnasieelever med det formål at komme den etniske opdeling til livs. Det skriver Berlingske.

I dag kan landets unge frit søge ind på et hvilket som helst gymnasium, og er der flere ansøgere end pladser, er det afstanden mellem hjemmet og skolen, der afgør, om man får en plads. Det skal der gøres op med nu.

Da det ville være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention at bruge elevernes herkomst som fordelingskriterium, lægger man i stedet op til at fordele eleverne ud fra deres faglige niveau i grundskolen.

Og eftersom elever med udenlandsk herkomst har generelt lavere karaktergennemsnit fra grundskolen end etnisk danske elever, er det forventningen, at en fordeling på baggrund af fagligt niveau fra grundskolen vil svare til fordeling i forhold til herkomst.

24NYT: Som vi skrev før betyder den voksende muslimske indvandring mindre og mindre frihed til danskerne. Alt her i livet har konsekvenser. Eftersom ca. 85 pct. af danske vælgere stemmer på de indvandrervenlige partier, har de kun sig selv at takke for, at deres unge mister retten til frit at vælge et gymnasium. Man ligger, som man har stemt.