Muslimsk justitsminister og nationalistpartiet indskrænker ytringsfriheden i Skotland


Hver uge tager 24NYT temperaturen på ytringsfriheden både i og udenfor Danmark. Medlemmer af Trykkefrihedsselskabets ledelse skriver på skift om aktuelle emner, hvor det frie ord er sat på prøve.


 

”Frihed” – var ifølge sagnet og Mel Gibsons filmfortolkning den skotske frihedshelts sidste ord, da englænderne i 1305 brutalt henrettede William Wallace. I dag kommer ufriheden ikke til skotterne fra England, men fra skotterne selv.

Skotlands Nationalistparti (SNP) vil nu indskrænke ytringsfriheden yderligere og fremsætter forslag til en skærpelse af landets eksisterende lovgivning mod såkaldt ”hadefuld tale”. Hidtil har Skotlands ”hate-speech” love – modsat de engelske – nemlig ikke i særlig stort omfang søgt at kriminalisere, hverken religionskritik-og satire eller kritik af seksuelle minoriteter, men det skal der iflg. Skotlands  justitsminister; Humza Yousaf, altså nu laves om på.

Nationalistpartiets justitsminister; Humza Yousaf, fremsætter således en såkaldt ”Hate Crime and Public Order”-lovgivning, som udvider fortolkningen af, hvad der kan tolkes og straffes som såkaldt ”hadefuld tale” og som særlig legitimerer sin bestræbelse på at kriminalisere religionskritik-og satire ved også at udvide straffe for en subjektivt defineret ”had-tale” mod seksuelle minoriteter. Skotlands Justitsminister; Humza Yousaf, er muslim og har i ungdoms-og universitetspolitik arbejdet for at fremme muslimsk identitetspolitik. Yousaf afviser ganske vist, at hans skærpede ”hatespeech”-lov skulle true ytringsfriheden og han hævder, at loven skam ”… ikke vil forhindre en i at udtrykke kontroversielle eller frastødende holdninger. Man skal blot ikke gøre det på en truende eller krænkende måde…”.

Flere kritiserer dog loven for dens uklare definitioner af, hvad der skulle udgøre”krænkende og hadefulde” ytringer, og mange ser kriminaliseringen af islam-og religionskritik som Yousafs skjulte dagsorden og lovens egentlige formål.

LÆS OGSÅ:  Tanker om valget og ytringsfrihed

En mere omfattende selvcensur og en reel indskrænkning af ytringsfriheden vil ifølge kritikerne nemlig være en klar konsekvens af loven, hvis den altså gennemføres.

Mange husker nok Count Dankula-sagen i 2018, hvor en skotske komiker blev arresteret og straffet for brud på Skotlands hidtidige lovgivning mod såkaldt ”hadefuld tale” – på grund af en joke på Youtube, hvor han havde lært sin kærestes hund at ”heile”. Count Dankulas hensigt var at lade hunden udføre, den mest frastødende handling, han kunne forestille sig, men den skotske domstol i sagen tog ikke hensyn til denne sammenhæng og straffede Dankula hårdt for ”hate speech” mod det jødiske samfund i Skotland. Og der var, naturligvis, bred opbakning i britiske mainstreammedier til denne kriminalisering af satire – se f.eks. Tommy Robinsons reportage fra sagen, hvor Sky News journalisten James Matthews inkvisitorisk beskylder Count Dankula for at have krænket ”6 millioner jøder, der blev dræbt i holocaust” og efterfølgende flygter fra diskussion med Robinson om vinklingen i sin reportage.

Men nu vil Skotlands muslimske justitsminister altså stramme lovgivningen yderligere for at indskrænke ytringsfriheden og kriminalisere ytringer.

Skotlands politiforbund kritiserer den nye ”hate-speech” lovgivning for at undergrave befolkningens tillid til politiet ved bl.a. overlade til menige politifolk den subjektive vurdering af, hvad der måtte udgøre en såkaldt ”hadefuld tale”:

”Det er vores klare opfattelse, at den foreslåede lovgivning vil føre til, at politibetjente skal gribe politimæssigt ind overfor ytringer og dette ville ødelægge politiets legitimitet i offentlighedens øjne … Vi må aldrig glemme, at politiet i Skotland kun udfører politiarbejde med folkets accept. Politiet er udmærket klar over, at der er enkeltpersoner i samfundet, som mener, at følelsen af at være blevet fornærmet eller krænket skulle være en sag for politiet” – således udtaler formanden for Skotlands politiforbund; Calum Steele.

LÆS OGSÅ:  Zuckerbergs Rigsdagsbrand

Med andre ord lægger Humzas lovskærpelse, iflg. politiforbundets formand, op til den juridiske og politimæssige kriminalisering af ytringer, som magtfulde identitetspolitiske pressionsgrupper ikke bryder sig om

Også en række kunstnere, forfattere og komikere – herunder komikeren Rowan Atkison og forfatteren Val McDermid – har i et åbent brev til den skotske regering protesteret mod loven: ”Retten til at kritisere idéer – filosofiske, religiøse og andre – bør beskyttes for at gør det muligt for et kunstnerisk og demokratisk samfund at blomstre” –skriver kulturpingerne i det åbne brev.

Formålet med Humza Yousafs skærpelse af Skotlands lov mod ”hadefuld tale” er tydeligvis at kriminalisere islamkritik, religiøs satire og fri debat om f.eks. kønsidentiteter. De danske muhammedtegninger ville således være kriminelle under Yousafs nye lov, hvis nogle opfattede dem som ”krænkende” og ”hadefulde”.

Formålet med loven er at gøre retssystemet til et magtinstrument for en autoritær identitetspolitik og at gøre loven til et våben i en kulturkamp mod politiske modstandere.

Skotlands nye ”hatespeech”-lov repræsenterer endnu en autoritær indskrænkning af ytringsfriheden i Europa. Under dække af minoritetsbeskyttelse indfører loven et vilkårligt meningstyranni, der vil gøre holdninger og ytringer strafbare. Bag loven står en uhellig alliance mellem en identitetspolitisk venstrefløj og reaktionære kræfter i det muslimske parallelsamfund.

Det er vigtigt for demokratiet og for ytringsfriheden at imødegå autoritære tendenser som dem, Skotlands justitsminister Humza Yousaf repræsenterer.

LÆS OGSÅ:  Den uhellige Alliance: Ytringsfrihed... men kun for vennerne.

William Wallace må vende sig i sin grav.

P.S. Ingen statsbetalte medier i Danmark har problematiseret, endsige omtalt Skotlands autoritære lovtiltag mod ytringsfriheden.