Muslimske elever har højt ulovligt fravær

En analyse foretaget af Danmarks Videnscenter for Integration viser, at elever med ikkevestlig baggrund har et væsentligt højere ulovligt fravær end elever med danske rødder, skriver Berlingske.

Således har elever med ikkevestlig baggrund (Berlingskes omskrivning for muslimer – red.) på landsplan et ulovligt fravær på 2,3 procent i skoleåret 2018-2019, mens de etnisk danske elever i samme skoleår ifølge analysen har et ulovligt fravær på 0,8 procent. Analysen vidner om, at ulovligt fravær bidrager til de mange udfordringer, som tosprogede elever står over for i skolen.

Muslimske elevers høje ulovlige fravær skyldes, at de kommer fra hjem, hvor forældrene har problemer med at støtte op om deres skolegang, hvor de har svært ved at komme i dialog med skolen, eller hvor de ikke har ressourcerne til at følge op på dialog.

Det hjælper ikke at sanktionere de muslimske forældre, da de ganske enkelt ikke evner at løfte opgaven og mangler den kulturelle forståelse for, hvad det vil sige at gå i skole i dansk kontekst.

Analysen viser, at muslimske elevers fravær ikke alene er et problem for den enkelte muslimske elev og familie. Det er et problem for hele klassen samt for det faglige og det sociale fællesskab.