Muslimske indvandrere er en kæmpe byrde for samfundet

Integrationsindsatsen har ifølge Berlingske virket for mændene, men ikke for kvinderne. Det viser Rockwoolfondens Forskningsenhed evaluering af trepartsaftalen fra marts 2016.

Integrationsindsatsen har ifølge undersøgelsen over 15 måneder øget det samlede ordinære arbejde med 75 timer i gennemsnit for ikke-vestlige mænd, hvilket er en forøgelse på 50 pct. i forhold til tidligere. Indsatsen har derimod ikke haft nogen effekt for kvinderne, fastslår undersøgelsen.

Er effekten på mænd stor eller lille?”, spørger Berlingske Rockwoolfonden. ”Det afhænger nok af øjet, der ser”, lyder svaret fra forskningsleder Jacob Nielsen Arendt, og det må vi give ham ret i, for 24NYT’s øjne ser et helt andet billede.

Rockwoolfonden har valgt at fremstille stigningen i antallet af mænd, der er kommet i arbejde, som en klar succes. ”Absolut er tallet på 75 timer over 15 måneder ikke så højt. Men i forhold til dem, der kom før de nye regler, er det en stor forøgelse, fordi beskæftigelsen er så lav i det første halvandet år”, siger Jacob Nielsen Arendt.

Men virkeligheden er, at mange mænd, der er kommet i arbejde, er i virksomhedspraktik og ikke i ordinære job. Almindeligt lønnet arbejde omfatter i beskæftigelsesanalyser, at personen har haft 190 ustøttede arbejdstimer i løbet af sidste kvartal af 2018. En fuldtidsbeskæftiget vil i samme periode arbejde 481 timer.

Den 25. april bekræfter Berlingske i en ny artikel om emnet, at der er langt mellem flygtninge og sammenførte i almindeligt job. Langt, langt de fleste er i job med løntilskud.

Siden 2016 er der kun igangsat 2.000 IGU-forløb, ca. 55 pr. måned, og at antallet af flygtninge og migranter i ordinære job ligger langt under regeringens målsætning om, at 50 pct. efter 3 år her i landet skal være i ordinær beskæftigelse.

I Guldborgsund Kommune bor 123 kvinder, der er kommet til Danmark enten som flygtninge eller familiesammenførte siden 2015, men færre end tre af dem går på ganske almindeligt arbejde.

Ser man bort fra kommuner, der siden 2015 har modtaget ganske få flygtninge, har 21 af landets kommuner således færre end tre af de flygtninge- eller familiesammenførte kvinder, der er ankommet de seneste år, i almindeligt lønnet arbejde. Det viser en ny analyse fra Dansk Erhverv.

Mange af de flygtninge og familiesammenførte, der måtte være kommet i ordinære job, bliver fyret så snart Danmark bliver ramt af økonomisk afmatning. Direktøren i DA, Jacob Holbraad, har bekræftet, at stigningen i antallet af mænd i arbejde skyldes den økonomiske højkonjunktur.

Rockwoolfonden betegner integrationsindsatsen som en succes, fordi fonden er en del af magtdanmarks propagandaapparat, som op til folketingsvalget har fået besked på at nedtone integrationsproblemerne.

Bundlinjen er, at muslimske flygtninge og migranter fortsætter med at være en kæmpe økonomisk byrde for det danske samfund, og der er ingen løsning i sigte.

Finansministeriets fremskrivning fra maj 2018 står fortsat ved magt. Prisen for indvandring er ikke som Kristian Jensen postulerer 30 mia. kr, men 33 mia. kr. årligt netto 81 år frem. I alt 2.673 mia. kr., som vil gå fra danskernes velfærd.

André Rossmann