Muslimske mænd hindrer deres koner i at komme i job

Muslimske kvinder afholdes fra at komme i job, fordi deres ægtemænd sidder med til samtaler på jobcentret. 70 pct. af jobcentermedarbejdere har oplevet, at ægtemændene hindrer kvinderne i at komme i beskæftigelse, skriver Berlingske.

”En analyse fra Social- og Indenrigsministeriet fra oktober 2020 viser, at cirka en fjerdedel af ikke-vestlige indvandrerkvinder var på offentlig forsørgelse i januar 2019.

De mange etniske minoritetskvinder, der er på langvarig offentlig forsørgelse, kan bl.a. forklares ved, at ægtemænd eller øvrige slægtninge overtager samtalerne på jobcentrene og svarer på vegne af kvinderne.

Mændenes kontrol er så dominerende, at de overtager samtalen, så kvinden mister sin stemme og ikke kommer i arbejde, uagtet om kvinden selv ønsker det. Selv om kvinderne ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, trækkes de ikke i deres kontanthjælp”.