Myten om ikke-vestlige indvandrere som skjult arbejdskraftreserve


Klummer på 24NYT er udelukkende udtryk for skribentens mening. 

24NYT er ikke nødvendigvis enig med skribenten.


 

Danske økonomer italesætter ikke-vestlige indvandrere som en arbejdskraftreserve uden skelen til deres jobparathed, kvalifikationer og uddannelse. Økonomerne har skabt et ekkokammer, hvor de bekræfter hinanden i, at alt bliver godt, når ikke-vestlige indvandrere kommer i arbejde. Men det er ønsketænkning og blår i øjnene på danskerne.

Af klummeskribent André Rossmann – cand. ling. merc. og selvstændig konsulent.

Det gode mod det onde er alle fortællingers mest klassiske greb, som bl.a. bruges og misbruges i medierne.

André Rossmann er fast klummeskribent på 24NYT. Han er cand. ling. merc. og selvstændig konsulent.

I årevis har medierne været en kampplads, hvor der konkurreres om grundforestillinger om, hvad danskerne må anse for godt og ondt. Det er således godt at importere ikke-vestlige migranter til Danmark, og det er ondt at lade være.

Det er godt at ville den omsiggribende socialstat, statslig omfordeling og væksthæmmende politikker, og det er ondt at ville strukturelle forandringer og ægte vækstreformer. Det er godt at betragte ikke-vestlige indvandrere uden tilknytning til arbejdsmarkedet som en potentiel arbejdskraftreserve, og det er ondt at omtale dem som sociale tilfælde, der aldrig kommer til at bidrage til velfærdssamfundet.

Den fremherskende grundfortælling blandt de politisk korrekte økonomer er, at der ligger enorme ressourcer gemt i den store hær af ikke-vestlige stammefolk, daglejere og gedehyrder, selv som de reelt hverken har den fornødne uddannelse, kompetencer og jobparathed, der er et must på det avancerede danske arbejdsmarked. De politisk korrekte økonomer kan man bl.a. finde i Dansk Erhverv. Senest har Dansk Erhverv udarbejdet en beskæftigelsesanalyse, der viser, at beskæftigelsen kan stige, såfremt ”flere ikke-vestlige indvandrere og deres efterkommere kommer i arbejde”. Steen Bocian, som er cheføkonom i Dansk Erhverv, indrømmer ganske vist, at de ledige ressourcer med ikke-vestlig baggrund er en udfordring, men anser dem alligevel som en potentiel arbejdskraftreserve.

LÆS OGSÅ:  Udbredte intime billeder af børn – idømt fængsel

Af de ca. 150.000 indvandrere på overførselsindkomst stammer ca. 120.000 fra ikke-vestlige lande. Mens f. eks. byggevirksomhederne klager over, at det bliver stadig sværere at få den nødvendige kvalificerede arbejdskraft, primært projektledere, elektrikere, tømrere samt anlægs-, kloak- og betonarbejdere, går de politisk korrekte økonomer i en lang bue om spørgsmålet om, hvorvidt de 120.000 ikke-vestlige indvandrere, som angiveligt udgør en potentiel arbejdskraftreserve, overhovedet har de kvalifikationer, der skal til for at kunne bestride nævnte jobs.

En ny undersøgelse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed har ellers dokumenteret, at ikke-vestlige indvandreres uddannelsesniveau er langt lavere end gennemsnittet i Danmark. En anden undersøgelse, der er foretaget af Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, viser, at både førstegenerationsindvandrere og efterkommere – og især drengene – klarer sig langt dårligere i folkeskolens afgangsprøve end etnisk danske elever. 33 pct. af drengene med indvandrerbaggrund opnår således ikke karakteren 2 eller derover i både matematik og dansk, mens det kun er 15,7 pct. af de etnisk danske drenge, der ikke formår at bestå begge fag. Og en rundspørge, som TV2 i 2015 gennemførte blandt nyankomne ikke-vestlige flygtninge, viste, at 70 pct. ikke kunne læse og skrive med det latinske alfabet, 7 pct. har aldrig gået i skole og 16 pct. har gået i skole i fem år eller mindre.

LÆS OGSÅ:  Hver anden dansker: Cyklisterne har den farligste adfærd

Lærere, der underviser i analfabetklasser på sprogskoler for flygtninge, siger, at det er op ad bakke at lære folk, som aldrig har gået i skole, og som ikke har kendskab til det latinske alfabet, at tale og skrive dansk. Og det danske arbejdsmarked kræver som bekendt, at hvis man skal have et ufaglært job, så skal man både kunne læse og skrive.

Den store udfordring, som de politisk korrekte økonomer aldrig adresserer, er således, at den jobparathed, kvalifikationer og uddannelse, som ikke-vestlige indvandrere typisk har, ikke er dem, der efterspørges på det danske arbejdsmarked. Nina Smith, som er professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere økonomisk vismand, siger, at man skal droppe forestillingen om, at de ca. 800.000 danskere på overførselsindkomst, herunder de 120.000 ikke-vestlige indvandrere, er én stor arbejdskraftreserve, som kan komme i arbejde og sikre vækst og velfærdsstat.

LÆS OGSÅ:  Mediernes dækning af amerikansk politik er en farce

Det er blår i øjnene på befolkningen, og man bør derfor holde op med at presse folk, som reelt ikke har noget arbejdspotentiale at give af, i job.

I flere år har de politisk korrekte økonomer bildt danskerne ind, at ikke-vestlige udlændinge vil blive en gevinst for Danmark. Bundlinjen er imidlertid, at Danmark har fået en ikke-vestlig underklasse på offentlig forsørgelse, der hverken kan få et job eller en fornuftig placering i samfundet, og som er alt andet end en potentiel arbejdskraftreserve.

Kommentarer

STØT 24NYT EN GANG OM MÅNEDEN

Vælg beløb