Når lokummet brænder, løber alle fra ansvaret

Danmark er en bananrepublik, hvor parlamentet holder hånden over inkompetente politikere og offentlige topchefer. Derfor får svindelsagen i Socialstyrelsen ingen konsekvenser for børne- og socialminister Mai Mercado og departementschef Jens Strunge Bonde.

Tirsdag kom det frem, at Børne- og Socialministeriet har afdækket en stor svindelsag i Socialstyrelsen. Igennem 16 år er det lykkedes for en medarbejder at overføre 111 mio. kr. fra styrelsen til egen lomme uden, at ledelsen har opdaget det.

Igennem 16 år blev flere end 820 projekter støttet af satspuljemidler. Ophørte ordninger fik stadig midler, som aldrig er blevet tilbageført. De uforbrugte midler var ikke til at spore. Ingen vidste, hvor de gik hen.

Den dybt rystede børne- og socialminister Mai Mercado kunne ikke redegøre for, hvorfor der ikke har været tilstrækkelige kontrolsystemer, som kunne opfange svindlen. ”Jeg vil sikre, at vi får fuldstændig klarhed over, hvad der er sket, og hvordan kontrolsystemerne over en lang årrække har kunnet svigte”, sagde hun på et pressemøde.

Også departementschef i Børne- og Socialministeriet Jens Strunge Bonde var dybt rystet: ”Jeg vil ikke lægge skjul på, at det har været rystende at få afdækket denne her sag”, sagde han.

Det er ikke fordi der har manglet beretninger om satspuljen. Statsrevisorerne har kritiseret forvaltningen af satspuljeordningen syv gange siden 2002, men politikerne har aldrig fulgt op på kritikken og fået styr på pengene. Den tidligere radikale socialminister Manu Sareen har åbent indrømmet, at han vidste, at der var noget galt, dog uden at tage fat på problemerne.

Det tidligere folketingsmedlem Eyvind Vesselbo (V) mener, at ”hvis nogen politikere, ministre eller ordførere på socialområdet er overraskede, er det rent hykleri”.

Skandalesager får ingen konsekvenser

Der er i tidens løb været ofte tale om, at der må placeres ansvar for de mange ledelseskoks i det offentlige, hvor ansvaret hver gang bliver tørret af på mellemledere, der bliver gjort til syndebukke og fyret, men det er blevet ved snakken. Folketinget holder hånden over sine egne topchefer, som dermed er ansvarsfrie.

Vi har i de senere år oplevet mange skandalesager, som burde have fået personalemæssige og/eller strafferetlige konsekvenser, men som er endt med en løftet pegefinger. Der er f. eks. blevet igangsat et rekordstort antal undersøgelser af embedsmænds mulige ansvar for urent trav og gradbøjning af regler. Det er kun få sager, der er endt med kritik af de involverede, som alle er blevet frifundet.

Martin Lidegaard, hvis solcellesag har kostet statskassen og dermed skatteyderne massive millionbeløb, er sluppet med mild kritik – hvorefter det muntre ministerliv gik videre, og i dag fortsætter han karrieren i Folketinget.

Der har været en stribe mislykkede offentlige it-projekter med milliardtab for skatteyderne til følge. Ingen af de skyldige er blevet stillet til ansvar.

Og en ny skandale er på vej: Rigsrevisionen har netop udsendt en rapport om omfattende fusk med fiskekvoterne, hvor flere fiskere har tilranet sig store millionbeløb ved svig og stråmandsvirksomhed, godt hjulpet på vej af uduelig og ulovlig forvaltning i Miljø- og Fødevareministeriet. Det ventes, at fiskere bliver politianmeldt for svindel, og at der muligvis kommer krav om tilbagebetaling fra EU.

Ingen straf for ledelsessvigt

Typisk flyttes inkompetente topembedsmænd, som må gå af som følge af skandalesager, til et nyt velbetalt lederjob i centraladministrationen eller får en bonus. De bliver ikke stillet til ansvar.

Udbytteskandalen i SKAT, der har kostet skatteyderne over 12,3 mia. kr., har ikke fået strafferetlige konsekvenser for de to centrale personer, Jens Brøchner og Jesper Rønnow Simonsen. De er blevet ”frikendt” og sat i spidsen for genopretningsindsatsen i SKAT. I dag fortsætter Jens Brøchner karrieren som topchef i Skatteministeriet. Jesper Rønnow Simonsen er i dag sekretariatschef i EVU.

Region Hovedstadens nye it-system, Sundhedsplatformen, er af nogle kritikere blevet kaldt den største offentlige it-skandale nogensinde. Direktøren, som stod i spidsen for implementeringen, blev ikke stillet til ansvar. Han fik en bonus på 100.000 kr.

Kollektivt ansvar er intet ansvar

Ansvaret for SKAT’s udbytteskandale, som i givet fald skulle fordeles på de skiftende skatteministre, er aldrig blevet placeret. Det siger sig selv, at Folketinget ikke har nogen interesse i at skabe præcedens og starte en udvikling, hvor der kan placeres et ansvar.

På 24NYT regner vi derfor ikke med, at ansvaret for den manglende interne kontrol i Socialstyrelsen, som i givet fald skulle fordeles på socialministre fra V, S, R, K og SF , der har haft det overordnede ansvar for Socialstyrelsen igennem 16 år, får personalemæssige eller strafferetlige konsekvenser for de implicerede.

Den dybt rystede Mai Mercado og den lige så dybt rystet departementschef Jens Strunge Bondo vil klare frisag, som kutymen er i en bananrepublik.

André Rossmann