Nepal har mere end fordoblet antallet af vilde tigre

Siden 2009 er det lykkedes Nepal mere end fordoble antallet af vilde tigere i naturen. Det er en historisk fremgang, og resultatet af en målrettet indsats for at bevare de vilde tigre i Nepal, hvor Danmark også har spillet en rolle. I september mødes verdens tigerlande for at drøfte de næste 12 års arbejde med at bevare den vilde tiger.

I dag har Nepal offentliggjort helt nye tal for bestanden af vilde tigre i landet, og det er godt nyt. Nepal har nemlig mere end fordoblet antallet af vilde tigre, så der nu er 355 tigre i landet. Det er en stigning på mere end 190 procent siden 2009, hvor antallet af tigre i Nepal var 121.

Den historiske stigning i tigerbestanden i Nepal er helt afgørende for tigerens overlevelse, idet tigerne flere steder i Asien kan være uddød om fem til ti år, hvis ikke udviklingen vendes meget snart. De største trusler mod tigeren er primitive fælder, krybskytteri og ødelæggelse af regnskoven, hvor tigeren lever.

Fremgangen i Nepal er da også netop et resultat af, at man er lykkedes med at beskytte ​​vigtige levesteder for tigrene, har indgået gode partnerskaber med de lokalsamfund, hvor tigeren lever, og har formået at bekæmpe ulovlig handel med vilde dyr. WWF Verdensnaturfonden har støttet arbejdet med at bevare vilde tigre i Nepal, og generalsekretær, Bo Øksnebjerg, har da også svært ved at få armene ned.

LÆS OGSÅ:  Kortfilm om ikke at famle i blinde selvom man ikke kan se

”Det er helt fantastisk, at Nepal har formået at fordoble bestanden af vilde tigre. Det er resultatet af en ekstraordinær indsats og et kæmpe skridt i kampen for at redde verdens truede tigere fra udryddelse. Samtidig er det også en fremgang, som danskerne har en stor andel i. Danske virksomheder og privatpersoner har nemlig støttet arbejdet for at bevare tigerne i Nepal. Donationerne fra Danmark har bl.a. bidraget til, at antallet af tigre i Bardia Nationalpark er vokset fra omkring 20 til mere end 90. Det kan vi godt være stolte af her i landet,” siger Bo Øksnebjerg og fortsætter:

”Der er helt klart meget at lære af det arbejde, som Nepal har gennemført de seneste 12 år. Hvis vi skal se en tilsvarende stigning på globalt plan, er det dog helt afgørende, at vi – som det er lykkedes i Nepal – får stoppet det fortsatte tab af levesteder, sikrer en effektiv forvaltning af de eksisterende levesteder og standser ulovlig jagt og handel med tigre.”

Tigerens år skal stoppe grotesk tilbagegang
Den opløftende nyhed fra Nepal finder– meget symbolsk – sted i Tigerens År, der kulminerer med et globalt tiger-topmøde i september. Her vil de 13 lande, hvor tigeren havde sin oprindelige udbredelse, mødes og diskutere tiltag, der skal få antallet af tigere i verden til at stige.

LÆS OGSÅ:  Rapport: Hjælpen når frem til verdens udsatte og fattige

Seneste tigertopmøde fandt sted i 2010, hvor den globale population af tigere befandt sig på et historisk lavpunkt. Dengang var der kun omkring 3.200 vilde tigere tilbage i naturen mod mere end 100.000 for blot hundrede år siden. Derfor satte man i 2010 et mål om at fordoble tigerpopulationen inden 2022. Selvom Nepal har formået at fordoble antallet af tigere, står det allerede nu klart, at en række af de andre lande, der er hjemsted for den vilde tiger, ikke når målet.

”Selvom vi ikke har formået at fordoble antallet af tigere i alle lande, er antallet af vilde tigre helt sikkert steget flot siden topmødet i 2010, og vi er glade for, at tilbagegangen af tigere er vendt. Selvom det er lykkedes at vende udviklingen i Nepal, og vi også ser positive takter i Indien, så er der stadig lande, hvor det går alt for langsomt. Tre af verdens ni arter af tigere er allerede uddøde, og særligt Sumatratigeren og den malaysiske tiger er i store problemer. Derfor skal vi gøre en særlig indsats nu, hvis det ikke skal gå helt galt. På tigertopmødet senere i år får vi forhåbentlig skabt yderligere momentum i arbejdet med at redde tigerne fra at uddø. De flotte resultater fra Nepal har lært os, hvad der skal til,” siger Bo Øksnebjerg.

WWF har i årtier arbejdet hårdt for at styrke bevarelsen af tigeren i dens hjemlande. Globalt har organisationen brugt mere end 200 millioner dollars på tigerbevarelse og arbejder fortsat for at sikre et mål om en fordobling af antallet tigere ved topmødet i september.

LÆS OGSÅ:  Mission Øst: Forebyg vold ved at vise kvinders værdi