Nu bliver danskerne tvunget til at integrere sig

Gymnasieelever skal møde hinanden på tværs af samfundslag, religion og etnicitet, mener den socialdemokratiske regering, der vil gøre op med ”skæv” elevsammensætning. Det lyder flot, men hvad betyder det i praksis?

En rapport, som tænketanken Kraka og konsulenthuset Deloitte har præsenteret i 2018, indeholder en bemærkelsesværdig analyse af de langsigtede konsekvenser forbundet med andelen af ikke-vestlige (læs: muslimske) elever i skoleklasserne. Konklusionen er nedslående: Jo flere ikke-vestlige elever i en klasse, jo lavere indkomst kan klassens etnisk danske elever forvente i fremtiden.

Omfanget af konsekvenserne er chokerende: Hvis blot 15 pct. af eleverne har ikke-vestlig baggrund, falder hele klassens forventede indkomst med op mod 20 pct. Stiger andelen af ikke-vestlige elever til mellem 25 og 30 pct., falder den forventede indkomst med over 30 pct. for hele klassen.

Socialdemokratiet har i en pressemeddelelse den 22. sept. 2019 bebudet en tvungen omfordeling af eleverne med ikke-vestlig baggrund, der også omfatter fri- og privatskolerne. Udgangspunkt for tvangsfordelingen, der skal gælde fra optaget til næste skoleår, bliver en maksimumskvote på 30 pct. pr. skole.

Overført til børnenes fremtid svarer den tvungne omfordeling af muslimske elever til et markant fattigere liv for etnisk danske børn. Ingen vil fremover kunne undslippe integrationsbyrden og ”stemme med fødderne”, som mange forældre i stigende grad har gjort de seneste årtier ved at sende deres børn på fri- eller privatskole – særligt i områder med en høj koncentration af muslimske elever.

Ved at tvangsfordele muslimske elever vil Socialdemokratiet tvangskollektivisere omkostningerne ved den muslimske indvandring og samtidig øge fattigdommen blandt etniske danskere.

I praksis vil etnisk danske forældre bliver nødt til at give afkald på deres rettigheder til at vælge skole og gymnasium af hensyn til integrationen, fordi i Socialdemokratiets optik påhviler pligten til at integrere sig den danske majoritet, og ikke den muslimske minoritet, der er kommet til Danmark.

André Rossmann