Nu er der nyt om ulykken på Bakken

De tekniske undersøgelser af forlystelsen Skyroller på Bakken er afsluttet.

Tirsdag den 10. april foretog Nordsjællands Politi i samarbejde med den teknologiske rådgivningsvirksomhed Force Technology undersøgelser af forlystelsen Skyroller på Bakken, efter at en 12-årig dreng i weekenden kom til skade, muligvis som følge af en tur i forlystelsen.

Både forlystelsen generelt samt den specifikke vogn, hvori drengen sad, blev undersøgt, og der blev ikke fundet nogle tekniske fejl eller mangler, som kunne forklare, hvorfor drengen er kommet til skade.

Nordsjællands Politi skal derfor nu efterforske videre på hændelsen, hvilket blandt andet indebærer yderligere afhøring af vidner samt nærmere undersøgelse af lægeerklæringer.

Skyroller vil fortsat være lukket for offentligheden, imens undersøgelserne pågår, men ejeren har fået adgang til at lave forefaldende arbejde på forlystelsen.

Nordsjællands Politi har på nuværende tidspunkt ikke yderligere kommentarer til sagen.