Nu skal danske studerende være endnu dummere

Det danske undervisningssystem har i årtier hyldet principperne om, at ”Hvad ikke alle kan lære, skal ingen lære” og ”Hvis alle ikke kan blive lige kloge, skal alle være lige dumme”. De røde reformpædagoger har sat fordummelsen i system og uddanner elever efter laveste fællesnævner. De har afskaffet elevernes lektier og hjemmearbejde, de laver forsøg med karakterfri skoler og advarer om, at det vil skabe tabere i skolen, hvis der bliver stillet krav til eleverne. Alle er dygtige! Når talen falder på mangel på færdigheder og viden hos eleverne, er pædagogernes standardsvar ”Men så kan de så meget andet…”.

Reformpædagogernes hetz mod ”den sorte skole” har medført en nedvurdering af elementær viden om historie, samfundsforhold, kulturhistorie, naturvidenskab, klassiske dannelsesidealer og traditionelle dyder som respekt for faglighed. Flere generationer i Danmark har lidt et massivt dannelsestab, fordi der er mere fokus på folkeskolen som et socialpolitisk redskab end som dannelsesinstitution.

Den nye SVM-regering fortsætter denne stolte tradition med at fordumme unge danskere. Nu hedder det, at ”vi skal passe på med at overuddanne os”, og at de studerende ikke ”bør blive for dygtige og overakademiserede”. Og hvem siger det? Tro det eller ej – ikke en rød reformpædagog, men undervisningsminister Christina Egelund, tidligere Liberal Alliance, nu medlem af Moderaterne. Hun skal stå i spidsen for at gøre en lang række kandidatuddannelser kortere, så de fremover bliver etårige i stedet for toårige. Og målet er at få mere kvalitet ind i uddannelserne.

Ifølge professor ved institut for Økonomi på Aarhus Universitet (AU) Christian Bjørnskov får det store konsekvenser for de studerende, der vil skulle gennemføre en kortere uddannelse. ”De effekter, vi har dokumentation for, er, at de nyuddannede, som får kortere uddannelse, får lavere løn og er mindre produktive. Og det, reformkommissionen regner med kommer til at opveje det, er rene fugle på taget. Det er ikke noget, vi har dokumentation for, vil ske”, siger han.

Heller ikke økonomiprofessor og tidligere overvismand Michael Svarer eller Michael Rosholm, professor i økonomi ved AU, mener, at reformen vil give de ønskede effekter. ”Jeg tror, at det kan have ret uheldige konsekvenser for uddannelserne og dermed potentielt for velstandsniveauet i Danmark”, siger Michael Svarer til Akademikerbladet.

Der er altså ingen evidens for, at det giver mere kvalitet at gøre kandidatuddannelserne kortere. Det er bare orwellsk ”newspeak” for, at uddannelserne vil blive mere komprimerede, at uddannelseskvaliteten vil dale, og at danske studerende bliver endnu dummere.

André Rossmann

Skriv din mening (Du skal være logget på Facebook)